Provincie Drenthe

Informatieplan 2002 - 2005: Publieke dienstverlening via Internet

Assen, 18 september 2001
Persberichtnummer 01-085Gedeputeerde staten hebben het Informatieplan 2001, 2002-2005 vastgesteld. In dit plan, getiteld 'De achterkant van Welkom in digitaal Drenthe', staan de doelstellingen die de provincie Drenthe op ICT-gebied heeft voor de komende jaren. Kern van het plan is de verbetering van de publieke dienstverlening en van de interactie van de provinciale organisatie en bestuur met burgers en partners, zoals dat verwoord is in de eerdere nota 'Welkom in Digitaal Drenthe'. De kosten voor de uitvoering van het totale Informatieplan bedragen jaarlijks 700.000 gulden (317.646,15 euro) extra ten opzichte van 2001. De totale kosten voor ICT zijn in 2001 8,90% van de loonsom. Daarmee loopt de provincie Drenthe in de pas met de kosten die andere provincies maken voor ICT (in 2000 varieerde dat van 6,5 tot 10,84 %).

De provinciale website www.drenthe.nl gaat dienen als portaal (ingang) voor alle mogelijke informatie uit en over de provincie Drenthe. Dit zogenaamde Portaal Drenthe zal functioneren als een loket voor burgers en Drentse bedrijven en instellingen. In 2003 zal 25% van de dienstverlening van de provincie Drenthe via de website verlopen. In 2005 zal dit 75% moeten zijn. Behalve de structuur en de inhoud, wordt ook de vormgeving van de website aangepast. Om de betrokkenheid van burgers bij de beleidsontwikkeling te stimuleren, zullen proefprojecten met digitale dienstverlening via Internet (het zogenaamde e-government) worden gehouden. Bijvoorbeeld het online beschikbaar stellen van gegevens, zoals kaartmateriaal. Streven is om uiteindelijk 7 maal 24 uur per week beschikbaar te zijn.

Omdat de provincie Drenthe het belangrijk vindt een voorbeeldfunctie te hebben op het gebied van nieuwe media komt er een zogenaamde multimediaruimte in het provinciehuis waar via moderne methoden presentaties kunnen worden gehouden en elektronisch vergaderingen kunnen worden belegd. Ook is het de bedoeling om er proefopstellingen te plaatsen waar van moderne technieken gebruik gemaakt wordt. In 2003 zal deze ruimte gereed zijn.

De verbetering van de interne bedrijfsvoering is een andere belangrijke pijler van het informatieplan. Zo zal er een renovatie plaatsvinden van de bestaande informatiesystemen zodat deze beter op elkaar aansluiten. De invoering van het integrale bedrijfsvoeringsysteem zal verder worden doorgezet en het intranet zal worden gemoderniseerd en aangepast aan de vraag van de medewerkers.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Informatieplan Drenthe Publieke dienstverlening via Internet '
Lees ook