Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Informatie op koers

Dit voorjaar is het project "Ontwikkeling informatiesysteem over arbeid en opleiding ten behoeve van cliënten met een langdurige psychiatrische problematiek" van start gegaan. Dit project heeft als doel een systeem voor voorlichting over werk en opleidingen te ontwikkelen ten behoeve van GGZ-cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische problemen. De voorlichting moet cliënten ondersteunen bij het zelfstandig kiezen uit de beschikbare mogelijkheden. Het gaat om een pilotproject in de regio Midden Brabant.

Bij het project zijn tevens betrokken: het RPCP Midden Brabant (dat mede het initiatief nam), de RIAGG Midden Brabant, vrijwilligersorganisatie Contour en Arbeidsrehabilitatieproject Switsj. De stichting Rehabilitatie '92 vervult een adviseursrol in het project. Tevens is een begeleidingscommissie samengesteld.

De verwachte producten zijn onder andere:

* beschrijving en uitwerking van de inhoudelijke informatie die cliënten wensen,

* de beschrijving en ontwikkeling van de methodiek die het mogelijk maakt dat cliënten die info zo zelfstandig mogelijk kunnen raadplegen en het hen mogelijk maakt om zoveel mogelijk 'op maat' informatie te krijgen.

In dit project concentreren we ons op de inhoud van de voorlichting, de wijze waarop deze gegeven zou kunnen worden, de organisatorische inbedding en de randvoorwaarden. In een vervolgproject zullen de feitelijke (proef)toepassing en evaluatie van het systeem plaatsvinden. Het project wordt gefinancierd door ZON, vanuit het ZON-programma 'Informatie op koers'. Het eindigt eind november 1999. Voor het vervolgproject zal eind november 1999 een voorstel bij ZON ingediend worden.

Harry Michon en Karel Geelen (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Informatiesystemen GGZ op koers '
Lees ook