Provincie Gelderland


Informatietechnologie hoort thuis op gelderse politieke agenda

28 januari 1999

Nr. 99-039

De Gelderse politieke partijen hebben tot nu toe te weinig aandacht gehad voor de effecten van informatie- en communicatietechnologie op de samenleving in het algemeen en de provincie in het bijzonder. Dit moet snel en ingrijpend veranderen. Deze conclusie trokken de deelnemers aan de werkconferentie "Gelderland in het informatietijdperk" in het provinciehuis in Arnhem. Ruim 85 zittende en toekomstige Statenleden bogen zich daar vorige week over dit onderwerp. Volgens mevrouw C.W. Jacobs, gedeputeerde voor informatie- en automatiseringszaken, hoort dit inderdaad thuis op de Gelderse politieke agenda. Zij zegde de deelnemers toe te willen bewerkstelligen dat het onderwerp prioriteit krijgt in het nieuwe collegeprogramma.

Dramatisch weinig aandacht
Ook Origin-directeur L. Zevenbergen wil de belangstelling voor informatie- en communicatietechnologie versterken. Hij schetste dat de ontwikkelingen nog maar net zijn begonnen en dat het adembenemend snel gaat. Volgens Zevenbergen is er sprake van dramatisch weinig aandacht voor en inzicht in de nieuwe mogelijkheden. Dat geldt voor de top van zowel de overheid als het bedrijfsleven. Hij vindt het op dit moment de grootste bedreiging voor de Nederlandse economie. "Omdat de ontwikkelingen zo snel gaan moet je snel reageren. Doe je dat niet, dan ben je als overheid over 3 tot 5 jaar je positie kwijt", aldus Zevenbergen.

Maatschappelijke gevolgen
Tweede-Kamerlid mevrouw M. van der Hoeven ging in op de bestuurlijke kansen en bedreigingen van de informatisering. Zij betoogde dat nog velen ten onrechte denken dat informatie- en communicatietechnologie iets voor techneuten is. "Onzin", meende zij, "techniek is inmiddels allang niet meer het belangrijkste. Bestuurders moeten nadenken én in actie komen over de maatschappelijke gevolgen." Er gaat volgens het kamerlid in het (begin van het) volgende millennium erg veel veranderen, reden waarom zij vroeg: "Bent u als bestuurder wel millenniumproof?"

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
* de heer F. Kosters, tel. (026) 359 90 77, e-mail: f.kosters@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, mevrouw M. Brouwer, tel. (026) 359 90 11, e-mail: m.brouwer@prv.gelderland.nl

Deel: ' 'Informatietechnologie hoort op Gelderse politieke agenda' '
Lees ook