Centrale Raad van Beroep Utrecht

Informatieve brief over beëindiging uitkering is geen besluit in de zin van de Awb.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 20-06-2002

Het Uwv deelde, naar aanleiding van een vraag van appellant, aan hem mee dat gedaagde appellants arbeidsongeschiktheidsuitkering, welke per
1 januari 1998 was omgezet in een uitkering ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), zal dienen te beëindigen ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin appellant zich buiten Nederland zal hebben gevestigd, omdat in de wet is bepaald dat Wajong-uitkeringen niet naar het buitenland kunnen worden geëxporteerd. Zowel appellant als gedaagde zijn van mening dat deze brief een besluit is in de zin van de Awb. Deze mening wordt door de Raad niet gedeeld. Het betreft een informatieve brief, geen besluit.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4031
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Informatieve brief over uitkering is geen besluit in de zin van de Awb '
Lees ook