Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)


Intercollegiale consultatie, Keurmerk, KNGF, Kwaliteitsbeleid, Kwaliteitsprogramma, Lidvereniging, Fysionet, Patient, Patienten, Protocollen, Regionaal Genootschap, Regionaal Genootschap Fysiotherapie, RGF, NVMT, Fysiotherapie, NVFS, NVFG, NVFB, NVFK, NVFT, NVFH, NFP, VVF, LVFD, SEO, FysioPraxis, Toetsing


Informatieve campagne fysiotherapie

Wie er vakmatig mee bezig is, weet wat voor complex geheel het menselijk lichaam is. Maar veel mensen beseffen niet hoeveel vernuft er achter de meest alledaagse bewegingen zit. Daarom is het goed om de kennis die fysiotherapeuten in huis hebben over bewegen en houding actief uit te dragen. Naar zowel patiënten als niet-patiënten, kortom, iedereen die gezond wil blijven of wil worden. Zodat er geen misverstand over kan bestaan waar fysiotherapie voor staat en welke maatschappelijke bijdrage het vak levert. Indirect past dit in het huidige beleid om op diverse manieren te werken aan het verstevigen van de positie van fysiotherapie binnen de gezondheidszorg. Daarom is vanuit het KNGF deze campagne gestart.

Feiten over de campagne.

Waarom?

De campagne heeft de volgende doelstellingen:

* bijdragen aan volksgezondheid

* actief kennis beschikbaar maken en daarmee de deskundigheid van de fysiotherapeut onderstrepen,

* waarde van fysiotherapie benadrukken en positie binnen zorgketen verstevigen.

Hoe?
In de postercampagne maken we mensen ervan bewust dat onze alledaagse bewegingen niet vanzelfsprekend zijn. En dat het menselijk lichaam daarom aandacht, (preventieve) zorg, respect én deskundigheid verdient. Zonder loze beloften te doen, zetten we de fysiotherapeut neer als dé deskundige op het gebied van houding en bewegen. Door mensen bewust te maken van het werk dat hun lichaam verzet, bij diverse houdingen en bewegingen, vragen we bovendien aandacht voor preventie. Thuis, op het werk, overal.

Preventie en eigen verantwoordelijkheid zijn eveneens kernbegrippen bij de serie patiëntenfolders, met als titel `Voorlichting fysiotherapie'. In voorbereiding zijn diverse praktische uitgaven, bijvoorbeeld `Weer op de been na een hernia-operatie'.

Doelgroep.

Primair iedereen die gezond wil blijven of weer gezond wil worden). Secundaire doelgroepen zijn de overheid, politiek, verzekeraars, verwijzers en andere collega-zorgverleners.

Langere termijn.

Het inhoudelijke thema, onze houdingen en bewegingen zijn minder vanzelfsprekend dan ze lijken, is aanknopingspunt voor verdere activiteiten. Het basisconcept wordt de komende tijd doorvertaald naar andere uitingen en producten.

Bestellen?

De folders en posters zijn KNGF-producten die via de Ledendrukwerkservice besteld kunnen worden. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar ledendrukwerk@kngf.nl. Vermeld daarbij uw voorletter(s), naam en relatiecode.

Deel: ' Informatieve campagne fysiotherapie '
Lees ook