Gemeente Gent

Informatievergadering Trefil Arbed

Na 150 jaar activiteit sloot het metaalverwerkend bedrijf Trefil Arbed in 1993 de deuren. De Stad Gent stelt alles in het werk om deze site van 15ha te herontwikkelen.

De site in Gentbrugge bestaat uit een noordelijk gedeelte met een oppervlakte van 9ha (bijna volledig bebouwd) en een zuidelijk gedeelte met een oppervlakte van 6ha (met twee grote gebouwen en open ruimte).

Het is de bedoeling van deze terreinen een bedrijvenzone te maken met een goede inbedding in de buurt. Om dit voor te bereiden werden verschillende studiebureaus aan het werk gezet. Ze moesten de bodemvervuiling onderzoeken, de site in de buurt stedenbouwkundig en verkeerstechnisch analyseren en een architectureel voorstel maken. Bij de opmaak van de plannen is rekening gehouden met verschillende overwegingen: zowel economische (er is bijvoorbeeld een grote behoefte aan bedrijventerreinen in Gent) als ecologische (zoals sanering van de bodem, hergebruik van gebouwen en de aanleg van een groenas langs de Schelde) en sociale (zoals aandacht voor een niet-belastende inbedding in de buurt).

De gronden en gebouwen zijn verworven door een ontwikkelaar. Die wil de gronden en gebouwen saneren en geschikt maken voor nieuwe bedrijvigheid.
Sommige gebouwen zullen worden gesloopt, andere zullen worden gerenoveerd met het oog op hergebruik.
De Stad Gent heeft een voorkooprecht op de gesaneerde gronden en gebouwen. Het stadsbestuur leverde een stedenbouwkundig attest nr. 2 af voor het renoveren van kantoor- en bedrijfsgebouwen, het slopen van bedrijfsgebouwen en het oprichten van nieuwe bedrijven.

De Trefil Arbedsite biedt ook een uitgelezen kans voor de ontwikkeling van een sociaal-economisch bedrijvencentrum: een ruimte waar plaats is voor de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe, arbeidsintensieve ondernemingen die zich richten op het werken met personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Er is een bouwvergunning afgeleverd voor het verbouwen van kantoren en bedrijfsgebouwen tot bedrijvencentrum en het slopen van een kantoorgebouw. De werken zullen beginnen op 1 september 1999.
De Vlaamse Gemeenschap verleent hiervoor een subsidie van 90% als tegemoetkoming voor de uitvoering van vernieuwingsprojecten van verlaten bedrijfsruimten.

Op woensdag 25 augustus 1999 is er om 20 uur in het Dienstencentrum Gentbrugge (Braemkasteelstraat 29-45, 9050 Gentbrugge) een informatievergadering over de herontwikkeling van de Trefil Arbedterreinen in de Kerkstraat in Gentbrugge, voor de bewoners van de omliggende wijken.

Informatie :
Voor meer informatie kunt u terecht bij het
Departement Economie, Milieu en Volksgezondheid, Dienst Economie, Werkgelegenheid en Externe Relaties
Emile Braunplein 48-55

9000 Gent
tel. (09)269 14 30 - fax (09)223 17 36
e-mail economic.dept@gent.be
De dienst is iedere werkdag open van 9.00 tot 13.00 uur en op
woensdag ook van 14.00 tot 17.00 uur.

Last modified on: 13/08/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Informatievergadering Trefil Arbed Gent '
Lees ook