Ingezonden persbericht


VAN GENUA NAAR APPELSCHA - HALTE UTRECHT
Infotour voor basisdemocratie, antikapitalisme en directe actie

Dinsdagmiddag 16 oktober vindt er om 15.00 uur in PNYX (Achter Sint Pieter 3, Utrecht) een
informatiebijeenkomst plaats waarop aktivisten zullen vertellen over hun ervaringen tijdens de demonstraties tegen de G8-top in Genua. Ook zal er gepraat worden over onderwijs en globalisering. 's Avonds is er in het ACU (Voorstraat 71) een programma over lokaal verzet en protest in Utrecht.

PROGRAMMA

PNYX - Achter Sint Pieter 3

15u koffie
1530 genua - video
1630 onderwijs en globalisering
1730 - einde

ACU - Voorstraat 71

18u vega eten (f7,50) & video
20u Rondje van aanwezigen & aanwezige lokale groepen 2030 Introducties Basisdemocratisch Netwerk, Lokaliseer Verzet, Aktieschool 2130 Pauze
2145 Utrecht van onderop. Inventarisatie van de issues in Utrecht. Referendum plannen stationsgebied, sloop in Ondiep, verkoop sociale woningen, uitbreiding A12, leefbaarheid in de stad in het algemeen... Lokale actie voorafgaand of tijdens EU top Brussel (rond 14 december)? 2230 borreltijd

De informatiebijeenkomst wordt verzorgd in het kader van een rondtrekkende infotour, een samenwerkingsproject van allerhande anarchistische groepen die samenwerken in het Basisdemocratisch Netwerk voor Antikapitalisme en Directe Actie (BN), in samenwerking met mensen actief in lokale groepen zoals ACU en KURF.

Vanuit Duitsland hebben studenten al opgeroepen tot grootschalig protest op en rond 14 december (de EU top in Brussel) tegen de toenemende invloed van bedrijfsleven en afnemende invloed van studenten op het universitair onderwijs. Inspraak op universiteiten en hogescholen dreigt in heel Europa langszaam maar zeker te verdwijnen of te worden ingeperkt. Ondertussen neemt onder invloed van Europees beleid de invloed van het bedrijfsleven op onderzoek en onderwijs toe. Tijd om ook in Utrecht eens een kritisch geluid te laten horen.

De universiteit als intellectuele vrijplaats staat onder druk. Maar ook andere vrijplaatsen dreigen ten onder te gaan aan private belangen en verkeerde politiek. Denk bijvoorbeeld aan de open ruimte, de vrije natuur in Nederland die meer en meer onder druk staan van private belangen, investeerders en projectontwikkelaars. Maar ook 'culturele vrijplaatsen', als buurtcentra, niet-commerciele conertruimten, jongerencentra en kunstenaarsateliers worden regelmatig door sluiting bedreigd. In het kader van de campagne 'Lokaliseer Verzet' zal eveneens rond 14 december worden opgeroepen tot allerlei akties die "verovering en verdediging van vrije ruimten" ten doel hebben.

Iedereen met een basisdemocratische insteek is welkom.

Meer over de infotour op http://www.infocentrumwageningen.nl Lokaliseer Verzet Campagne http://www.lokaliseerverzet.nl Meer over het Basisdemocratisch Netwerk op http://www.antenna.nl/bn Acties rond onderwijse en globalisering in Duitsland: http://int-protest-action.tripod.com
Politiek Cultureel Centrum ACU http://www.acu.nl

Uitgenodigde groepen:

Aktie Strohalm
Vereniging Solidair,
Vredescentrum O43,
De Rooie Rat
St. SMAK,
Springstof,
Filmhuis Pasthei,
Werklozenbond,
Vrouwen & bijstand,
JUK,
Atalanta,
Alle dieren vrij!,
Onkruid,
Guatamala komitee,
KURF,
ACU,
De Vrije Bond,
Dwars,
Food not Bombs,
PuscII,
Groen Front,
Sandwijk,
Steunpunt Illegalen,
De Breedbekkikkers,
Het Kraakspreekuur,
Engage,
De Voedselkoop,
Zwart Zaad,
Schism,
St. Vrij Oost Timor,
St. Papua Volken,
AFA,
Filipijnen Komitee,
De Onderste Steen,
Documentatie centrum Vrije Socialisten,
Het Kraakarchief,
LUMP (milieuoverleg),
Savanna Bay,
Vereniging ZIN!,
Multicultureel Emancipatie Centrum.


--

Vrienden van GroenFront! | EarthFirst! Netherlands Support Group

NO COMPROMISE IN DEFENSE OF MOTHER EARTH!
++ http://www.groenfront.nl ++
++ mailto:vrienden@groenfront.nl (PGPkey on site) ++

PO BOX 85069 3508 AB Utrecht Netherlands
Giro 4370351 tnv Steungroep NVDA te Utrecht ovv GroenFront! Voicemail/fax: +31 84 8666018

Deel: ' Infotour voor basisdemocratie en antikapitalisme in Utrecht '
Lees ook