ING


Amsterdam, 7 juni 1999

ING Bank doet haar bod op Arnhemsche gestand

Onder verwijzing naar het Biedingsbericht van maandag 10 mei 1999 en het persbericht van woensdag 14 april 1999, maakt ING Bank N.V. ('ING Bank') bekend dat het bod op de aandelen N.V. Arnhemsche tot het houden van aandelen Akzo Nobel ('Arnhemsche') gestand wordt gedaan.

Op de sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn per vrijdag 4 juni 1999, zijn 50,7 miljoen gewone aandelen Arnhemsche aangemeld. Verder zijn 24,1 miljoen gewone aandelen Arnhemsche reeds in het bezit van ING Bank. Na verwerving van de aangemelde gewone aandelen Arnhemsche zal ING Bank ongeveer 95,1% van het uitstaande aandelenkapitaal van Arnhemsche houden.

Arnhemsche heeft zich jegens ING Bank verbonden, na goedkeuring van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van Arnhemsche gehouden op donderdag 27 mei jongstleden, alle door Arnhemsche per de dag van levering gehouden aandelen Akzo Nobel N.V. ('Akzo Nobel') op de dag van levering te leveren aan ING Bank. Daarnaast heeft de Stichting Prioriteit Arnhemsche zich jegens ING Bank verbonden om onverwijld haar prioriteitsaandeel in Arnhemsche over te dragen aan ING Bank.

Onder verwijzing naar het Biedingsbericht zal per aangemeld gewoon aandeel Arnhemsche, in de periode welke loopt van maandag 7 juni 1999 tot en met maandag 14 juni 1999, door Arnhemsche een zodanig gedeelte van een gewoon aandeel Akzo Nobel worden gekocht als kan worden gekocht voor een bedrag van 0,2094.

Op vrijdag 18 juni 1999 zal voor de geleverde gewone aandelen Arnhemsche worden overgegaan tot levering van gewone aandelen Akzo Nobel conform het Biedingsbericht.

Na-aanmelding
Ondanks het feit dat de aanmeldingstermijn is verstreken worden houders van gewone aandelen Arnhemsche in de gelegenheid gesteld nog niet aangemelde gewone aandelen Arnhemsche alsnog tot uiterlijk woensdag 9 juni 1999, 15.00 uur Nederlandse tijd, aan te melden bij ING Bank, Bijlmerplein 888 te Amsterdam op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als vermeld in het Biedingsbericht.

Zoekwoorden:

Deel: ' ING Bank doet bod op Arnhemsche gestand '
Lees ook