ING Groep

Financieel Persbericht

Perscontacten: tel: 020 541 5446 Investor Relations: tel: 020 541 5462 Amsterdam, 23 mei 2002

Lees of download het volledige persbericht als een pdf file (eerste 3 maanden 2002.pdf 87 KB)
Zie het origineel http://press.ing.com/ing/cont...nt&sc=news&lan=nl http://press.ing.com/ing/cont...EC1256AB1002CF353 . Zie het origineel http://press.ing.com/ing/cont...nt&sc=news&lan=nl .
EERSTE KWARTAAL 2002 ING GROEP
Stabiel resultaat in zwakke markt door kostenbeheersing en lagere belastingen

* Operationele nettowinst ten opzichte van eerste kwartaal 2001 +0,4% tot EUR 1.136 miljoen, per aandeel EUR 0,59 (+0,3%)
* Totale baten +10,7% (autonoom +4,3%)

* Totale bedrijfslasten +1,7% (autonoom - 2,7%)
* Operationele nettowinst ten opzichte van vierde kwartaal 2001 +19,8%,

* verzekeringsbedrijf +13,4%, bankbedrijf + 37,4%
* Beheerd vermogen +4,0% tot EUR 534 miljard, netto instroom EUR 12,8 miljard

"Onze resultaten over het eerste kwartaal evenaren die over het goede eerste kwartaal van 2001 en zijn veel beter dan het zeer teleurstellende vierde kwartaal van vorig jaar," aldus Ewald Kist, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Vergeleken met het eerste kwartaal 2001 hebben wij een goede stijging van de operationele nettowinst van de verzekeringsactiviteiten kunnen realiseren, maar de aanzienlijk hogere risicokosten hadden een negatieve invloed op het bancaire resultaat. Echter, het resultaat van het bankbedrijf is ten opzichte van het vierde kwartaal sterk verbeterd. Dankzij verscheidene integratie- en reorganisatieprojecten, omzetgroei en strikte kostenbeheersing resulterend in een lagere kostenbasis maakt ING goede vooruitgang bij de performanceverbetering die wij onze aandeelhouders beloofd hebben."

Winstverwachting 2002

We zijn het jaar goed begonnen en hebben een gezonde stijging van onze omzetten kunnen realiseren en onze kostenbasis omlaag kunnen brengen. Er zijn echter nog steeds veel economische en politieke onzekerheden. De Raad van Bestuur verwacht op dit moment dat de operationele nettowinst per aandeel van EUR 2,20 over 2001 dit jaar wordt overtroffen.

Baten

Vergeleken met het eerste kwartaal 2001, zijn de totale baten in het eerste kwartaal 2002 met 10,7% gestegen van EUR 18,3 miljard tot EUR 20,3 miljard. De totale verzekeringsbaten zijn met 12,8% toegenomen tot EUR 17,4 miljard. Het premie-inkomen leven was 4,5% hoger. Het premie-inkomen schade verbeterde met 46,6%, vooral door de acquisitie van SCA in Mexico, nu actief onder de naam ING Comercial América. De baten van het bankbedrijf bleven onveranderd op EUR 2,9 miljard. Terwijl het renteresultaat met 22,0% sterk verbeterde, daalden de provisiebaten en de resultaten uit financiële transacties met respectievelijk 9,6% en 44,6%.

Efficiency

De totale bedrijfslasten van de Groep stegen met 1,7%. Herstructureringen, integraties en strikte kostenbeheersing hebben bijgedragen aan een autonome daling van de bedrijfslasten van de Groep met 2,7%. De bedrijfslasten van het verzekeringsbedrijf lieten een autonome stijging zien van 1%. De relatieve premiegroei minus de relatieve stijging van de bedrijfslasten van het verzekeringsbedrijf was 7,8%. In het bankbedrijf lieten de totale bedrijfslasten een daling zien van 2,0%. De efficiencyratio van de bancaire activiteiten (exclusief ING Direct) verbeterde aanzienlijk van 70,8% over het eerste kwartaal 2001 en 71,7% voor heel 2001 tot 68,1% nu.

Winststijging

Door het ontbreken van niet-operationele posten in het eerste kwartaal 2001 en het eerste kwartaal 2002 komt de nettowinst overeen met de operationele nettowinst. De (operationele) nettowinst steeg licht met 0,4% van EUR 1.131 miljoen over het eerste kwartaal 2001 tot EUR 1.136 miljoen over het eerste kwartaal 2002. Het resultaat is positief beïnvloed door een daling van de belastingdruk van 24,0% tot 20,7% door hogere onbelaste verkoopwinsten op beleggingen in Nederland en een wijziging in de belastingwetgeving in Australië. Met EUR 1.527 miljoen was het operationele resultaat voor belastingen 4,2% lager dan een jaar geleden. De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf groeide met 15,6% tot EUR 787 miljoen, met name door een betere performance in de twee kernmarkten Nederland en Noord-Amerika. De operationele nettowinst van het bankbedrijf verslechterde met 22,4% tot EUR 349 miljoen. Het hoger interestresultaat werd meer dan tenietgedaan door de lagere provisiebaten, lagere overige baten en een sterke stijging in de dotatie aan de debiteurenvoorzieningen van EUR 125 miljoen tot EUR 300 miljoen voor belastingen. Dit staat gelijk aan 50 basispunten op jaarbasis van de naar risico gewogen activa. De totale bruto afwaarderingen van vastrentende waarden van het verzekeringsbedrijf bedroegen in totaal EUR 86 miljoen tegenover EUR 23 miljoen in dezelfde periode van vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal 2001 lieten zowel het verzekeringsbedrijf als het bankbedrijf een goede stijging van de operationele nettowinst zien met respectievelijk 13,4% en 37,4%.

Rendement op eigen vermogen

Het operationele nettorendement op het eigen vermogen nam toe van 18,4% over het gehele jaar 2001 tot 20,7% over het eerste kwartaal 2002.

STRATEGISCHE ONTWIKKELINGEN

* Meerderheidsbelang van 70% in Duitse directbank DiBa ING heeft haar 49%-belang in DiBa vergroot tot een meerderheidsbelang van 70% door de overname van een additioneel belang van 21% in DiBa van BGAG, het beleggingsbedrijf van een aantal Duitse vakbonden.


* ING Direct groeit gestaag
Het klantenbestand en de toevertrouwde middelen van ING Direct zijn sterk blijven groeien. Inclusief DiBa was het aantal klanten op 31 maart 2002 3,3 miljoen, een stijging van 27% ten opzichte van 2,6 miljoen ultimo 2001. De toevertrouwde middelen vertoonden een stijging van 40% van EUR 24,0 miljard ultimo 2001 tot EUR 33,6 miljard. Het resultaat voor belastingen over het eerste kwartaal van EUR 50 miljoen negatief was veel beter dan verwacht door een veel hogere omzet en betere marges. De ING Direct-bedrijven in Canada en Australië rapporteerden een voortgaande operationele winst.


* Winststijging van verzekeringsactiviteiten in zich ontwikkelende markten
Het premie-inkomen van de verzekeringsactiviteiten in de zich ontwikkelende markten (voorheen (ex-) greenfields) steeg (in locale valuta) met 83,8% tot EUR 1.896 miljoen. Exclusief ING Comercial América, Aetna Argentinië en wijzigingen in de valutakoersen steeg het totale premie-inkomen uit de zich ontwikkelende markten met 21,7%. Het resultaat voor belastingen liet een stijging zien van 45,0% tot EUR 184 miljoen. Alle gebieden hebben aan deze verbetering bijgedragen, maar met name Polen, Hongarije, Korea, Taiwan en Maleisië lieten een uitstekende performanceverbetering zien. De joint-venture op het gebied van levensverzekeringen in Dalian, China wordt naar verwachting in het vierde kwartaal operationeel. ING Vysya Life in India heeft een veelbelovende start gemaakt.

* Voortgang opbouwen van wereldwijd merk
De opbouw van ING tot een wereldwijde merknaam is voortgezet nu alle wholesale-activiteiten de ING-merknaam gebruiken, waardoor nu één gezicht naar de markt getoond kan worden. BHF-Bank in Duitsland heeft besloten haar naam te wijzigen in INGBHF-Bank. In navolging van BBL in België, hebben Nationale-Nederlanden en Postbank in Nederland de ING-merknaam als 'endorsement' in al hun externe uitingen opgenomen.


* Herpositionering Nederlandse bedrijfsonderdelen Op 18 april heeft ING het plan aangekondigd om de samenwerking tussen de Nederlandse bedrijfsonderdelen te intensiveren door de formatie van een geï ;ntegreerde, klantgerichte organisatie - vergelijkbaar met de organisatiestructuur van het EC Europa - die zal bestaan uit vier divisies: Retail, Wholesale, Intermediair en Operations/IT. Deze herpositionering betekent dat de bedrijfsonderdelen meer gaan samenwerken op het vlak van marketing en distributie, terwijl de gemeenschappelijke administratieve en operationele activiteiten verder worden gecentraliseerd in shared service centers.


* ING heeft het Nederlandse autoleasebedrijf TOP Lease overgenomen ING heeft het autoleasebedrijf TOP Lease overgenomen van Fortis. ING zal TOP Lease samenvoegen met ING Car Lease, waardoor 40.000 auto's aan het volume van 120.000 van ING Car Lease worden toegevoegd.


* Strategische alliantie met Piraeus Bank in Griekenland in implementatiefase
ING heeft op 23 april aangekondigd dat de implementatie van de strategische alliantie tussen ING en Piraeus Bank voorspoedig verloopt. De joint venture tussen beide bedrijven op het gebied van bancassurance, employee benefits en asset management zal op 1 september 2002 van start gaan. Nadat de positie voor ING Bank Griekenland zorgvuldig is overwogen, heeft ING besloten de activiteiten van ING Bank Griekenland stop te zetten. De voorbereidingen voor de distributie van de producten van Piraeus Bank via het verkoopapparaat van Nationale-Nederlanden zijn met succes afgerond. Eind mei zal Nationale-Nederlanden beginnen met de verkoop van deze bancaire producten.


* Herstructurering Amerikaanse verzekeringsbedrijf resulteert in betere performance
Het reorganisatie- en integratieproces van ReliaStar en Aetna Financial Services met de verzekeringsactiviteiten van ING en de daaruit voortvloeiende kostenbesparingen verlopen volgens plan. Het premie-inkomen leven van US Financial Services over het eerste kwartaal was 6% hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar en de kosten liggen onder het niveau van het eerste kwartaal van vorig jaar. Hierdoor heeft het verzekeringsbedrijf in de VS een goed resultaat voor belastingen gerealiseerd van EUR 249 miljoen (+40%).


* ING wil 17,5%-belang in de Mexicaanse bank Bital verwerven Op 12 maart heeft ING een intentieverklaring ondertekend - onder voorbehoud van het bereiken van finale overeenstemming - met de Mexicaanse financiële dienstverlener Grupo Financiero Bital (Bital) tot verwerving van een 17,5%-belang voor een investering van USD 200 miljoen in het bedrijf. ING verwacht dat de transactie in het tweede kwartaal van dit jaar zal worden afgerond. Bital is een van de toonaangevende particuliere banken op de Mexicaanse markt. Sinds 1998 heeft ING een belang van 49% in een bancassurance joint-venture met Bital, waardoor ING verzekeringsproducten kan verkopen via de kantoren van Bital. De samenwerking tussen ING en Bital stamt uit 1997, toen beide bedrijven Afore Bital oprichtten, een van de grootste pensioenfondsen in Mexico. In oktober 2000 nam ING het belang van Bital in Afore Bital over.


* 49%-belang in vooraanstaand Braziliaans verzekeringsbedrijf Sul América
ING heeft haar samenwerking met Sul América, een toonaangevend verzekeringsbedrijf in Brazilië, verder versterkt door een 49%-belang te nemen in dit bedrijf. Sul América heeft een marktaandeel van 19% en ongeveer 7 miljoen klanten. Als gevolg van deze transactie bestaat de totale investering van ING in Sul América uit ongeveer USD 160 miljoen in contanten, alsmede haar 49%-belang in SulAet en haar vermogensbeheeractiviteiten (ING Investment Management Brazilië). De transactie werd op 10 mei afgerond. Het oorspronkelijke samenwerkingsverband kwam in 1997 tot stand, toen Aetna International een belang van 49% verwierf in SulAet, een joint-venture met Sul América op het gebied van zorg-, leven-, ongevallen- en pensioenverzekeringen.


* Joint-venture voor beleggingsfondsen en levensverzekeringen met ANZ in Australië
ING en ANZ hebben een joint-venture op het gebied van beleggingsfondsen en levensverzekeringen geformeerd onder de naam ING Australia. Het bedrijf is voor 51% in handen van ING en voor 49% in handen van ANZ. ING Australia is op 1 mei van start gegaan. Naar verwachting zal de netto boekwinst van deze transactie uitkomen op ongeveer EUR 0,5 miljard. Dit bedrag zal als niet-operationele, niet-uitkeerbare winst worden verantwoord in het tweede kwartaal van 2002.


* ING Asset Management voegt activiteiten in de Verenigde Staten samen
Op 2 mei heeft ING aangekondigd dat zij het merendeel van haar vermogensbeheeractiviteiten in de VS wil samenvoegen. Hierdoor wordt ING Aeltus Groep onderdeel van de wereldwijde vermogensbeheerorganisatie van ING Investment Management (IIM). In de nieuwe organisatie, dat de naam ING Investment Management US krijgt, worden de vermogensbeheeractiviteiten in Atlanta en de activiteiten op het gebied van institutionele- en beleggingsfondsen in Hartford samengevoegd met de activiteiten op het gebied van beheer van beleggingsrekeningen en het 'alternatieve' fondsenbeheer in New York. Hierdoor is IIM US in staat de Amerikaanse markt een volledige assortiment beleggingsproducten te bieden. Op 31 maart 2002 had IIM US een beheerd vermogen van EUR 148 miljard, onderdeel van het totale beheerd vermogen van ING Groep ten bedrage van EUR 534 miljard. De aansturing van Baring Asset Management in de VS zal blijven plaatsvinden vanuit het hoofdkantoor van Baring Asset Management in Londen (VK).

FINANCIELE HOOFDPUNTEN ING GROEP

Kerncijfers
Zie het origineel . Zie het origineel .
---


* Exclusief ING Direct: 11,8% in het eerste kwartaal 2002 tegen 11,6% voor heel 2001

Eerste kwartaal 2002 versus eerste kwartaal 2001

Vergeleken met een jaar geleden zijn de economische omstandigheden wereldwijd aanzienlijk verslechterd, hetgeen geresulteerd heeft in zwakkere aandelenmarkten en een vermindering van het consumentenvertrouwen. Niettemin bleven de totale baten stijgen met 10,7% tot EUR 20,3 miljard. Autonoom lieten de totale baten een stijging zien van 4,3%. Het bankbedrijf van ING wordt duidelijk sterk beïnvloed door de minder gunstige marktomstandigheden, maar het verzekeringsbedrijf van ING liet desondanks een aanzienlijke stijging zien van het operationele netto resultaat. Het premie-inkomen liet een stijging zien van 9,7%. Zoals de gunstige ontwikkeling van de bedrijfslasten aan zowel de verzekerings- als de bankkant laat zien, lukt het ING goed om de organisatie aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

De operationele nettowinst van de Groep is met 0,4% toegenomen tot EUR 1.136 miljoen of EUR 0,59 per aandeel (+0,3%).

De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg met 15,6% tot EUR 787 miljoen. Vorig jaar was in het resultaat over het eerste kwartaal een eenmalige post van EUR 55 miljoen na belastingen opgenomen inzake de gedeeltelijke vrijval van de catastrofevoorziening. Exclusief deze post zou de operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf met 25,7% zijn toegenomen. Zowel het leven- als het schadebedrijf hebben aan de stijging bijgedragen. De volledige consolidatie van ING Comercial América (voorheen SCA) in het eerste kwartaal van 2002 droeg EUR 18 miljoen bij aan deze stijging. Tevens zijn netto gerealiseerde verkoopwinsten op aandelen inbegrepen van EUR 205 miljoen tegen vorige jaar EUR 178 miljoen (+15%) alsmede netto gerealiseerde verkoopwinsten op onroerend goed van EUR 28 miljoen tegen EUR 4 miljoen in het eerste kwartaal van 2001.

Vergeleken met het eerste kwartaal van 2001 rapporteerde het bankbedrijf een daling in de operationele nettowinst van 22,4% tot EUR 349 miljoen. Door verslechterde marktomstandigheden waren de provisiebaten en de overige baten aanzienlijk lager terwijl de risicokosten veel hoger waren. Het gestegen zakenvolume, een grotere rentemarge en lagere bedrijfslasten hadden echter een positief effect op de operationele nettowinst.

Wijzigingen in valutakoersen hebben nauwelijks invloed gehad op de operationele nettowinst van de Groep (- EUR 1 miljoen).

De stijging van de totale bedrijfslasten van de Groep met 1,7% was toe te schrijven aan nieuwe acquisities en wijzigingen in valutakoersen. De bedrijfslasten waren autonoom 2,7% lager.

De belastingdruk daalde van 24,0% tot 20,7%, met name door hogere onbelaste verkoopresultaten in Nederland en een wijziging in de belastingwetgeving in Australië.

Vergeleken met ultimo 2001 is het totaal beheerd vermogen gestegen met 4% tot EUR 533,6 miljard (+4% vergeleken met eerste kwartaal 2001). De netto-instroom bedroeg EUR 12,8 miljard. Alle bedrijfsonderdelen hebben hier aan bijgedragen. Hogere aandelenkoersen droegen EUR 3,6 miljard bij aan het beheerd vermogen en wijzigingen in de valutakoersen EUR 4,0 miljard.

Het eigen vermogen is met EUR 1,3 miljard (6,1%) gestegen tot EUR 22,8 miljard. De nettowinst over het eerste kwartaal groot EUR 1,1 miljard is aan het eigen vermogen toegevoegd. De invloed van de herwaardering van de aandelenportefeuille was EUR 0,6 miljard en van de afschrijving van goodwill -EUR 0,6 miljard.

Eigen vermogen
(in miljarden euros)
Zie het origineel . Zie het origineel .

Eerste kwartaal 2002 versus vierde kwartaal 2001

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2001 steeg de operationele nettowinst in het eerste kwartaal 2002 met 19,8%, terwijl de totale baten daalden met - 1,0%. Met name het bankbedrijf liet met 37,4% een aanzienlijke verbetering van de operationele nettowinst zien. Vooral de Postbank en de activiteiten op de aandelen- en financiële markten deden het veel beter dan in het voorgaande kwartaal. De operationele nettowinst uit verzekeringsactiviteiten steeg met 13,4%, vooral door betere resultaten in Nederland, Noord-Amerika en Azië.

Operationeel resultaat voor belastingen per bestuurlijk centrum

Zie het origineel . Zie het origineel .

Vanaf dit jaar zal in de persberichten over de kwartaalcijfers het operationeel resultaat voor belastingen per bestuurlijk centrum worden opgenomen.

De daling van het operationele resultaat voor belastingen van ING Europa kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan de lagere bancaire resultaten ten gevolge van de hogere risicokosten. De verbetering bij ING Americas wordt veroorzaakt door de succesvolle kostenbesparingen, de lagere financieringskosten en de gunstige resultaten van ING (US) Institutional Markets alsmede door de volledige consolidatie van ING Comercial Amé rica. De stijging in het operationele resultaat voor belastingen van ING Asia/Pacific komt vooral door de hogere resultaten in Korea en Taiwan. Het resultaat van ING Asset Management is meer dan verdubbeld, met name door de betere performance van ING Vastgoed en de betere performance van startkapitaal bij het voormalige ING Furman Selz Asset Management.

---

Specificaties winst- en verliesrekening
(winst- en verliesrekening eerste 3 maanden 2002.xls 410 KB) (Dit is een Microsoft Excel spreadsheet. Cijfers per kwartaal zijn verkregen door de voorgaande kwartaalcijfers af te trekken van de cumulatieve cijfers, en zijn gebaseerd op operationele resultaten.)


---

De toegepaste waarderingsgrondslagen in dit document komen overeen met die in de jaarrekening 2001 van ING Groep. De cijfers in dit document zijn niet door de accountant gecontroleerd.

In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

Deel: ' ING behaalt stabiel resultaat in zwakke markt door kostenbeheersing .. '
Lees ook