De Unie


ING Groep: CAO onderhandelingen van start

13 maart 2003 - Op 12 maart '03 zijn de onderhandelingen gestart voor de nieuwe CAO voor de ING Groep. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn de voorstellenbrieven van zowel werkgevers- als werknemerszijde toegelicht. Ook is door ING (nogmaals) ingegaan op de moeilijke economische omstandigheden waarin men is terechtgekomen.

Er staat een redelijk aantal onderwerpen op het programma. In de komende weken zullen wij dieper ingaan op de wensen en verwachtingen van alle partijen Uiteraard is ons gemeenschappelijk doel om te komen tot een principe akkoord voor een nieuwe CAO. Of dit ook gaat lukken kunnen we op dit moment nog niet zeggen. Er zal eerst stevig over een aantal onderwerpen gediscussieerd moeten worden.

Zoals ook in ING News is aangegeven is ING van mening dat met name de gestegen kosten van de pensioenregeling zwaar drukken op de totale personeelskosten. ING zoekt voor deze problematiek naar een structurele oplossing. In de komende weken zal dit zeker een belangrijk punt van onderhandeling worden.

Inhoudelijk is er op dit moment verder niets te melden. Het ligt wel in onze bedoeling u periodiek op de hoogte te houden van de voortgang. Dit zal gebeuren middels onze pamfletten, maar u (en eventueel al uw collega's) kunnen ook alles nalezen via internet.

Indien uw vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u deze kwijt via ons e-mailadres: inggroep@unie.nl.

Met vriendelijke groet,
Uw onderhandelingsdelegatie

Robert Schuurman
Jan Kuijper
Rick Eijsackers

* Integrale tekst Unie voorstellen CAO 2003 (PDF file)
* Intropagina ING Groep

donderdag, 13 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' ING Groep CAO onderhandelingen van start '
Lees ook