Persbericht

ING Groep


Amsterdam, 30 augustus 2001
ING Groep plaatst achtergestelde lening op Nederlandse markt
ING Groep N.V. plaatst een eeuwigdurende, achtergestelde lening onder de naam 'ING Perpetuals'. De lening heeft een vaste coupon, die zal worden vastgesteld bij sluiting van de inschrijving. Onder de huidige marktomstandigheden zou deze tussen de 6,25% en 6,5% liggen. De opbrengst van de lening wordt gebruikt als kapitaal voor de autonome groei van de bankactiviteiten van ING. De lening zal worden geplaatst bij particuliere beleggers in coupures van EUR 100,- en worden genoteerd aan Euronext Amsterdam.

De ING Perpetuals, die eigenschappen van een obligatie en een aandeel combineren, zijn vooral interessant voor beleggers die op zoek zijn naar een goed rendement bij een relatief laag risico. De houders van de effecten ontvangen een vaste rente. Ieder kwartaal wordt een kwart van de jaarrente uitgekeerd. ING heeft vanaf het vijfde jaar bij iedere rentebetaling het recht om de lening a pari af te lossen.

Een specifiek kenmerk van de lening is dat onder bijzondere omstandigheden rentebetalingen mogen worden uitgesteld. Deze rente blijft echter wel verschuldigd. ING mag de rentebetaling uitsluitend uitstellen indien zij in het voorafgaande jaar geen dividend op haar (certificaten van) gewone aandelen heeft uitgekeerd. Zodra de uitgestelde rentebetalingen worden voldaan, dient ING ter financiering hiervan gewone aandelen uit te geven.

Vanaf maandag 3 september tot en met vrijdag 14 september 2001 kunnen beleggers inschrijven op deze lening, behoudens vroegtijdige sluiting van de inschrijving. Toewijzing vindt plaats op 17 september en de storting volgt op 21 september 2001. De distributie zal plaatsvinden via ING Bank, Postbank, CenE Bankiers en de distributiekanalen van andere financiële instellingen in Nederland. Lead manager is ING Barings/BBL.

vanaf maandag 3 september 2001 kunt u het voorlopig prospectus downloaden vanaf "Beleggers"

Deel: ' ING Groep plaatst achtergestelde lening op Nederlandse markt '
Lees ook