ING Groep

Persbericht

Amsterdam, 24 juni 2002

'ING in de samenleving 2001': Business Principles centraal

Vandaag publiceert ING voor de tweede maal het internationale maatschappelijke jaarverslag. In het rapport over 2001 doet ING verslag aan haar stakeholders over de activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

"Turbulent is het woord dat het jaar 2001 het beste karakteriseert. Na jaren van vooruitgang stagneerde de mondiale economische groei. De terroristische aanslagen in de Verenigde Staten deden vervolgens de wereld economisch, maar daarnaast ook sociaal en politiek op haar grondvesten schudden. Bij het herstellen van stabiliteit en vertrouwen speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol. De ontwikkeling naar meer duurzame wijzen van zakendoen is in mijn ogen dan ook onomkeerbaar, zeker in de financiële dienstverlening waar vertrouwen, maatschappelijk verantwoord gedrag en transparantie de basis vormen voor lange termijn relaties met klanten. ING wil hier een voortrekkersrol in blijven vervullen", aldus Ewald Kist, CEO van ING Groep.

Het centrale thema in het rapport wordt dit jaar gevormd door de ING Business Principles. Na enkele jaren ervaring met de Business Principles heeft ING eind 2001 besloten deze te actualiseren. Twee onderwerpen zullen daarbij bijzondere aandacht krijgen: mensenrechten en duurzaamheid. Over een mensenrechtenbeleid en de vastlegging daarvan in de ING Business Principles zal in het komende jaar overlegd worden met interne en externe partijen. Duurzaam ondernemen zal daarnaast een belangrijk onderdeel blijven van de manier waarop ING-medewerkers zaken doen en zal tevens als leidend principe in de Business Principles worden opgenomen.

Behalve onze klanten, aandeelhouders en medewerkers is in de afgelopen jaren de "samenleving als geheel" een steeds belangrijkere stakeholder geworden. Zo wil ING als internationale speler een bijdrage leveren aan de discussie over de voor- en nadelen van de globalisering. Daarom is ING lid geworden van onder meer het World Business Council of Sustainable Development en het World Economic Forum.

In de komende jaren zal ING zich richten op het nader definiëren en implementeren van een duurzaam beleid, het harmoniseren en verbeteren van de rapportage- en informatiesystemen en het continueren van de dialoog met de stakeholders.

Persinformatie: Ward Snijders, 020 - 541 6522

Deel: ' 'ING in de samenleving 2001' Business Principles centraal '
Lees ook