Gemeente Haarlem

ING schenkt H. Schaftschool in Rozenprieel ¦ 15.000,-- voor overblijflokaal en jeugdopvang

Ter gelegenheid van de officiële opening van het districtskantoor en rayonkantoor van de ING Bank aan de Wilhelminastraat te Haarlem stelt de ING een gift van ¦ 15.000,-- ter beschikking aan de Hannie Schaftschool in het Rozenprieel in Haarlem. De Hannie Schaftschool zal de gift gebruiken voor de nieuwe inrichting van het huidige overblijflokaal.

Binnen de sociale structuur van de buurt is de school de spil in het netwerk. Bij de bestemming van de gift heeft de ING advies ingewonnen bij de GGD. Deze dienst kent vanuit haar taken in het kader van de Jeugd Gezondheid Zorg (JGZ) de belangrijke rol die de school in de wijk speelt als een continue en onmisbare schakel in het hulpverleningscircuit. De JGZ wordt in deze wijk namelijk geconfronteerd met kinderen met problemen van uiteenlopende aard. De Hannie Schaftschool is de enige basisschool in het Rozenprieel.

Het huidige overblijflokaal is ingericht met overgebleven tweedehands spullen die voor een groot deel versleten of zelfs kapot zijn. Een goede overblijfmogelijkheid in deze wijk is een noodzaak. Een goed ingericht lokaal kan in de toekomst ook dienst doen voor de naschoolse opvang. Het levert op die manier een belangrijke bijdrage aan de opvang van de kinderen in de wijk.

De schenking van vijftienduizend gulden is een zinvolle bijdrage aan het welzijn in het Rozenprieel als geheel en de Hannie Schaftschool in het bijzonder. Voor het opknappen van het overblijflokaal, juist ook met het oog op de naschoolse opvang in de toekomst, is dit gebaar van de verhuizende ING een welkome en belangrijke steun in de rug.

Haarlem, 14 april 1999

persberichten

Deel: ' ING schenkt schmool in Haarlem geld voor overblijflokaal '
Lees ook