Persbericht

ING Groep

Amsterdam, 10 september 2001
ING Vastgoed stapt voor 725 miljoen in woningfonds Vesteda
Het woningfonds Vesteda, ABP en ING Vastgoed delen mee dat zij verwachten overeenstemming te bereiken over een deelneming van ING Vastgoed voor 725 miljoen in Vesteda. Hiertoe hebben partijen een intentieverklaring getekend. Op dit moment is ABP nog enig aandeelhouder. De deelneming past in de strategie van Vesteda om meerdere nieuwe aandeelhouders aan te trekken. ING Vastgoed is als nieuwe grootaandeelhouder de eerste belegger die een belang zal nemen in de hoogwaardige woningportefeuille van Vesteda, het fonds gespecialiseerd in de exploitatie en ontwikkeling van duurdere huurwoningen.

Vesteda is vorig jaar gestart met het benaderen van mogelijke investeerders. Dit heeft geleid tot ondertekening van een intentieverklaring door de drie partijen. Naar verwachting zal de transactie nog dit jaar plaatsvinden. Met de transactie verwerft ING een belang van 25% in het eigen vermogen van Vesteda. Door toetreding van andere aandeelhouders wil ABP haar belang in Vesteda op termijn verder terugbrengen naar een minderheidsbelang van circa 25%.

Het terugbrengen van het belang in Vesteda past in de strategie van ABP om haar vastgoedportefeuille breder te spreiden van lokaal naar internationaal en de liquiditeit van haar vastgoedportefeuille te verhogen.

Voor ING Vastgoed is de deelname in Vesteda, naast de verwerving van een aanzienlijk belang in de vastgoedportefeuille, een verdere invulling van haar groeistrategie, waarbij zij kennis op het gebied van asset management, ontwikkeling en financiering ontsluit, bundelt en deelt.

Profiel ING Vastgoed
ING Vastgoed is een internationaal opererend vastgoedbedrijf dat zich specialiseert in ontwikkeling, asset management en financiering. Deze activiteiten richten zich op winkelen, wonen, werken en parkeren. Met een vermogen van circa 29 miljard behoort ING Vastgoed wereldwijd tot de top drie van grootste vastgoedondernemingen. De deelname in Vesteda is een activiteit van ING Vastgoed Asset Management. Dit bedrijfsonderdeel belegt vermogen van ING Groep en van derden, met name institutionele beleggers.

Profiel Vesteda
Vesteda is een vastgoedfonds gespecialiseerd in de exploitatie en ontwikkeling van duurdere huurwoningen. Met circa 40.000 woningen is Vesteda Nederlands grootste woningfonds, met gezonde marktverwachtingen voor de toekomst. Met een portefeuille van 4,0 miljard realiseerde Vesteda over 2000 een beleggingsresultaat van 738 miljoen. Meer kerncijfers vindt U in de bijlage.

Deel: ' ING Vastgoed stapt voor 725 miljoen in woningfonds Vesteda '
Lees ook