ING


Amsterdam, 1 maart 1999

ING heeft het voornemen maximaal 25% aandelenkapitaal Libertel te herplaatsen

Ten behoeve van de voorgenomen beursintroductie van Libertel (verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van Libertel, ING Groep en Vodafone van heden) heeft ING besloten haar huidige 30% belang in Libertel terug te brengen tot minimaal een 5%-belang.

Dit besluit is in lijn met eerdere uitspraken van ING om haar belang in Libertel gefaseerd te verminderen. Na realisatie van de verkoop zal de opbrengst, die in de Winst & Verliesrekening tot uitdrukking komt, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor strategische investeringen. Zodra mogelijk, mede afhankelijk van de timing van de herplaatsing, zal ING een indicatie geven over de hoogte van de verkoopopbrengst.

Voor de voorgenomen herplaatsing van het 25% aandelenpakket Libertel zijn Goldman Sachs en ING Barings als lead-managers aangesteld.

Zoekwoorden:

Deel: ' ING wil maximaal 25% aandelenkapitaal Libertel herplaatsen '
Lees ook