Gemeente Leeuwarden

Binnenkort ingebruikname van nieuwe panden voor dagopvang daklozen

Dagopvang Zuidergrachtswal.jpg Twee jaar geleden heeft Gemeente Leeuwarden het besluit genomen om twee nieuwe panden aan te wijzen voor de dagopvang van dak- en thuislozen in Leeuwarden:
* het pand Tuinen 32 als dagopvang voor de meer traditionele groep dak- en thuislozen;

* het pand Zuidergrachtswal 15/16 voor de drugsverslaafde dak- en thuislozen.

Het regelen van de financiering van de verbouwing en het verlenen van de bouwvergunningen en in het geval van de Tuinen de bestemmingswijziging kostte meer tijd dan was voorzien. Daarbij speelde de weerstand van omwonenden en de als gevolg daarvan ingediende bezwaren uiteraard ook een belangrijke rol.

De verbouwing van de panden is inmiddels gereed. Daarom zijn er kort geleden op beide locaties informatiebijeenkomsten voor de omwonenden georganiseerd, waarin vooral is ingegaan op de veiligheidsaspecten en de beheersing van evt. overlast na de ingebruikname van de nieuwe voorzieningen.

Voor beide locaties hebben zich een aantal bewoners aangemeld voor het zgn. omgevingsoverleg, waarin bewoners met vertegenwoordigers van gemeente, politie en dagopvang de problemen bespreken die zich eventueel in de buurt voordoen als gevolg van de aanwezigheid van de opvang en daarvoor oplossingen aandragen.

Het pand aan de Tuinen 32, dat door het Leger des Heils wordt gerund, zal op 23 mei in gebruik worden genomen.

Het pand aan de Zuidergrachtswal, dat wordt gerund door de Terp in samenwerking met de Kuno van Dijkstichting (verslavingszorg), zal op 10 juni in gebruik worden genomen. Het huidige pand op de Weaze wordt dan gesloten.

De beide opvangvoorzieningen houden Open Huis op woensdag 12 juni a.s. van 19.00-21.00 uur voor belangstellenden.

Deel: ' Ingebruikname van nieuwe panden voor dagopvang daklozen Leeuwarden '
Lees ook