Provincie Noord-Holland


22 februari 1999
Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer: aanleg en ingebruikname vijfde baan Schiphol volgens planning

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer blijven uitgaan van een versnelde procedure om vijfde parallelle baan van Schiphol uiterlijk eind oktober 2002 in gebruik te nemen. Dit uitgangspunt blijft overeind na de uitspraak van de Raad van State op 15 februari op bestemmingsplan Schiphol West en omgeving te schorsen. De belangrijkste overweging hierbij is namelijk procedureel van aard: de Raad van State wil pas dit voorjaar op basis van de nieuwe Wet Procedure Vijfde Baan Schiphol een uitspraak doen over de ingebrachte bezwaren tegen het bestemmingsplan Schiphol West. Volgens de Raad heeft schorsing van dit bestemmingsplan geen gevolgen voor de voortgang van de vijfde baan. Hoewel de provincie en de gemeente Haarlemmermeer de schorsing betreuren, zijn ze toch positief over de argumentatie van de Raad. Een en ander houdt in dat het bestemmingsplan waarschijnlijk eind april onherroepelijk zal worden. Hierdoor kunnen alle in het bestemmingsplan opgenomen projecten tijdig worden uitgevoerd: de uitbreiding van het luchtvaartterrein met de vijfde baan, de rijksweg A5-Zuid en delen van het Groene Carré. De aanleg en ingebruikname van de vijfde baan oktober 2002 blijft hierdoor op schema.

De Raad van State doet naar verwachting 23 april uitspraak op de ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan Schiphol West.

Waarom is voortvarende aanleg en gebruikname van de vijfde baan van Schiphol zo belangrijk? De vijfde baan is noodzakelijk voor Schiphol én omwonenden. Het biedt de nationale luchthaven de mogelijkheid binnen de huidige normen van PKB-Schiphol (PKB = planologische kernbeslissing) voor geluid, stank, veiligheid en luchtkwaliteit te groeien. Tegelijkertijd betekent de vijfde baan minder geluids- en milieuhinder voor omwonenden.

Inlichtingen: Hans Kieft, tel. (023) 514 39 00

Deel: ' Ingebruikname vijfde baan Schiphol volgens planning '
Lees ook