Programmabureau Advies Overheid.nl

Website gemeente Zederik gereed

Dinsdag 28 mei zal burgemeester Den Breejen om 16.00 uur de website van de gemeente Zederik officieel in gebruik nemen. Hij zal deze opening verrichten in het bijzijn van de wethouders, de raadsleden, de ambtenaren en de pers. Vanaf dat moment zal de gemeentelijke website via www.zederik.nl bereikbaar zijn voor het publiek.

De gemeentelijke website heeft tot doel de dienstverlening naar de burgers toe te verbeteren, de burgerparticipatie te vergroten en de kloof tussen kiezers en bestuur te verkleinen. De gemeentelijke website heeft als uitgangspunt de termen eenvoudig, helder en duidelijk voor ogen. Na 28 mei a.s. zal de website daar waar nodig worden uitgediept en aangevuld.
Na de feestelijke opening is er gelegenheid voor een drankje en een hapje.
(Bericht gemeente Zederik)

www.ictu.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Ingebruikname website gemeente Zederik '
Lees ook