Gemeente Wassenaar

Ingebruikneming bedrijventerrein Maaldrift door Commissaris Koningin 17-03-2003

Zaterdag 22 maart 2003 vindt de officiële ingebruikneming plaats van het bedrijventerrein Maaldrift. Het terrein ligt langs de A44 en heeft een oppervlakte van 3,6 ha. Het biedt ruimte aan 21 Wassenaarse bedrijven.

Maaldrift is niet zomaar een bedrijventerrein. Het heeft zich door initiatief van de ondernemers zelf, in nauwe samenwerking met de gemeente, tot een duurzaam en veilig bedrijventerrein ontwikkeld. Het gebied is uniek in soort en opzet in Nederland.

De ondernemers hebben zich in 1999 verenigd in de ondernemingsvereniging Maaldrift en 21 gebouwen gerealiseerd. Deze gebouwen onderscheiden zich met name door compactheid van bouw en collectieve warmtevoorziening. Een voorbeeld is de warmte- en koudelevering ten behoeve van de verwarming/koeling van de panden. De opgeslagen bodemwarmte in een ondergrondse buizenstelsel, met een totale lengte van 12 km, wordt via energiezuinige warmtepompen afgegeven aan de verwarming in de bedrijfspanden.

Voorts zijn er collectieve afspraken gemaakt voor de beveiliging van het terrein. De ontwikkeling van Maaldrift heeft in totaal 4 jaar geduurd.

Het resultaat van deze gezamenlijke inspanning is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Een keurmerk veilig ondernemen en een uitreiking van milieucertificaten is aanstaande. In januari 2003 viel een Energy Award de ondernemers ten deel.

Zaterdag de 22ste vanaf 11.30 uur vindt in verband hiermee de ingebruikneming plaats in raadhuis De Paauw. De Commissaris van de Koningin van de Provincie Zuid-Holland, de heer J. Franssen is hierbij ondermeer aanwezig. In het programma is ook een rondleiding door Maaldrift opgenomen.

Deel: ' Ingebruikneming bedrijventerrein Maaldrift in Wassenaar door CdK '
Lees ook