Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-06-2002
Bouwzaken
Ingediende aanvragen

Ingediende bouwaanvragen en bouwmeldingen

· Jonathan 7, het plaatsen van een dakkapel
· Weidekervel 159, het plaatsen van een dakkapel
· Conference 30, het plaatsen van een dakkapel
· De Fanfare 31, het veranderen van de gevel
· Segment 3, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
· Horsterpark nabij Heilweg, het oprichten van een antenne-installatie

· Van Dongenstraat 33, het oprichten van een schuur
· Ernststraat 6, het uitbreiden van een woonhuis
· Meidoornstraat 28, het plaatsen van een dakkapel
· Meidoornstraat 30, het plaatsen van een dakkapel
Ingediende aanvragen reclamevergunningen

· Nieuwgraaf 32, het plaatsen reclameobjecten
Voorgenomen vrijstelling

· Iepenlaan 6, plaatsen tuinhuisje
artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
· Kennedystraat 6a, uitbreiden van een woning artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening
· Steenstraat 49, oprichten van een berging artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Onder ieder bouwplan staat vermeld op grond van welke wet en wetsartikel het college van B&W het voornemen heeft om vrijstelling te verlenen. Tegen deze voornemens kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Genoemde bouwplannen liggen tot en met 24 juli 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken, sector Grondgebied. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 279326.

Bovenstaande plannen zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving is niet altijd volledig. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de plannen, is het verstandig de plannen met bijbehorende tekeningen in te komen zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis.

Deel: ' Ingediende aanvragen gemeente Duiven '
Lees ook