Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

29-05-2002
Bouwzaken
Ingediende aanvragen

INGEDIENDE AANVRAGEN

Ingediende bouwaanvragen en bouwmeldingen

· Husselarijstraat 18, het oprichten van een woonhuis
· Kennedystraat 6a, het uitbreiden van een woonhuis
Ingediende aanvragen sloopvergunningen

· Husselarijstraat 18, het slopen van en woonhuis en een gedeelte van de berging

VOORGENOMEN VRIJSTELLING


· Den Oldenhoek 6 a, warenhuis
Artikel 50 lid 4 Woningwet

Onder ieder bouwplan staat vermeld op grond van welke wet en wetsartikel het college van B&W het voornemen heeft om vrijstelling te verlenen. Tegen deze voornemens kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W. Genoemde bouwplannen liggen tot en met 26 juni 2002 ter inzage bij de afdeling Milieu en Bouwzaken, sector Grondgebied. Voor meer informatie kunt u bellen met telefoon: 279326.

Bovenstaande plannen zijn kort en kernachtig omschreven. De omschrijving is niet altijd volledig. Als u een volledig beeld wilt krijgen van de plannen, is het verstandig de plannen met bijbehorende tekeningen in te komen zien bij de balie Bouwzaken op het gemeentehuis.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ingediende bouwaanvragen en bouwmeldingen Duiven '
Lees ook