Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

07-03-2003
Ingekomen bouwaanvragen, vrijstelingen en verleende bouwvergunningen week 10

INGEKOMEN BOUWAANVRAGEN Volendam

26.02.2003: P.C.M. Schilder, erker, Jan Sluiterstraat 56 in Volendam;

26.02.2003: J.C.H. Bond, bouw berging, Paardrijder 16 in Volendam;

28.02.2003: L.J.J. Sondag, bouw berging en schuine hoek, Damcoogh 17 in Volendam;

28.02.2003: A. Tol, dakkapel, De Wigge 34 in Volendam;

28.02.2003: C. Versluys, garage, Edisonstraat 5 in Volendam;

Bovenvermelde aanvragen zijn in behandeling en daarover moet nog een besluit worden genomen. Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium dan ook nog niet mogelijk.

BINNENPLANSE VRIJSTELLING Volendam

P.P. de Boer, nieuwbouw woning, Spoorbuurt 12 in Volendam;

J.T. Snoek, plaatsen tuinkast, De Karteling 1 in Volendam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 6 maart 2003 gedurende twee weken ter inzage op de afd. VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar maken tegen deze bouwplannen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

VRIJSTELLING ARTIKEL 19 LID 3 WRO Volendam

G.L. Smit, tuinhuis op platdak, Burgemeester v. Baarstraat 18 in Volendam;

W.C.M. Bank, tuinhuis op platdak, Burgemeester v. Baarstraat 26A in Volendam;

C.M.I. Mooyer, tuinhuis op platdak, Burgemeester v. Baarstraat 28 in Volendam;

Deze bouwplannen liggen met ingang van 6 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage op de afd. VROM van de sector Grondgebied, Mgr.C.Veermanlaan 1f in Volendam. Gedurende deze termijn kan eenieder eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar maken tegen deze bouwplannen bij het college van B&W, Postbus 180, 1130 AD in Volendam.

VERLEENDE BOUWVERGUNNING EN MELDINGEN Volendam

01.03.2003: Schildersbedrijf Greuter, interne verbouwing bedrijfspand, Morseweg 3c in Volendam;

01.03.2003: A.J. Koning, dakkapel, Molenweg 13 in Volendam;

04.03.2003: H.C.M. Kroon, uitbreiden berging en keuken, Tjalk 13 in Volendam;

04.03.2003: W.G.M. Huigsloot, uitbreiden woning en uitbreiden aanbouw, Donata Steurhof 176, 178 en 180 in Volendam;

RECTIFICATIE
In de Nivo van 19 februari 2003 hebben wij verkeerde gegevens aangegeven bij 1 vergunning, die 18 februari 2003 verleend is. Wij noemen de vergunning daarom nogmaals:
18.02.2003: ´t Gat van Nederland V.O.F., de bouw van een traphal en een brandtrap, Haven 64 in Volendam.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ingekomen bouwaanvragen Volendam '
Lees ook