Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Ingenieus mechanisme van suikeropname bacterie ontrafeld

"Bacteriën beschikken over sensorsystemen waarmee ze hun omgeving in de gaten houden, omdat die voortdurend en snel verandert", zegt biochemicus Sytse Henstra. "Met behulp van deze systemen kunnen ze reageren op, en zich aanpassen aan veranderingen van bijvoorbeeld de temperatuur, de zuurtegraad of de hoeveelheid licht." Henstra onderzocht hoe de bacterie B. stearothermophilus de voedingsstof mannitol (een suiker) in zijn omgeving herkent en hoe hij die vervolgens opneemt. Kennis over de opname van verschillende voedingsstoffen door bacteriën kan leiden tot toepassingen in de geneeskunde. Henstra: "In de tandheelkunde wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de opname van suikers en de vorming van tandplaque." De bacterie B. stearothermophilus komt van nature voor in de geisers van IJsland. De promovendus ontdekte een regulatie-eiwit, MtlR, dat betrokken is bij de opname van het mannitol door de bacterie. "MtlR blijkt de opname van suiker te stimuleren, maar is daarvoor afhankelijk van twee signalen. Ten eerste moet de mannitol in de directe omgeving aanwezig zijn en vervolgens moet de bacterie de voedingsstof dringend nodig hebben", aldus Henstra. Het eiwit MtlR blijkt inderdaad in staat om de aanwezigheid van mannitol en de noodzaak om dit op te nemen te bepalen. "Uit mijn onderzoek blijkt dat het regulatiemechanisme van MtlR complexer is dan tot nu toe werd aangenomen. Mogelijk geldt dat ook voor andere, soortgelijke regulatie-eiwitten", zegt de promovendus.

Henstra (Dakar, Senegal, 1968) studeerde scheikunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de vakgroep Biochemie van de RUG binnen de onderzoekschool GBB. NWO financierde het onderzoek. Henstra werkt momenteel bij de universiteit van Oxford, waar hij onderzoek doet naar de genexpressie van het CFTR-gen bij de mens. Dit gen is betrokken bij cystische fibrose (taaislijmziekte), een in Europa veel voorkomende erfelijke ziekte.

Datum en tijd

vrijdag 28 januari 2000, 14.15 uur

Promovendus

S.A. Henstra, tel. (0044)1865 222 340, fax (0044)1865 222 626, e-mail shenstra@molbiol.ox.ac.uk (werk),

Proefschrift

The mannitol specific phosphotransferase system of Bacillus stearothermophilus

Promotor

prof.dr. G.T. Robillard

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Ingenieus mechanisme van suikeropname bacterie ontrafeld '
Lees ook