Ingezonden persbericht

Haarlem, 20 september 2001

Lufthansa herziet winstverwachting
Ingrijpende maatregelen om verliezen te beperken

De gevolgen van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten zullen grote gevolgen hebben voor de wereldwijde luchtvaartsector, en dus ook voor Lufthansa. De verliezen door het sluiten van het luchtruim boven Noord-Amerika, vluchtomleidingen, annuleringen van vluchten en een terugloop in de boekingen hebben Lufthansa genoodzaakt de winstverwachting voor 2001 te herzien. Lufthansa kan het voorziene nettoresultaat van EUR 700
- 750 miljoen niet behalen. Deze verwachting was immers gebaseerd op een economisch herstel in het laatste kwartaal van dit jaar. Dit herstel wordt, als gevolg van de gebeurtenissen van vorige week, niet meer verwacht.

Gegeven de voortdurende onzekerheid ten aanzien van de politieke verwachtingen, is het op dit moment niet mogelijk een nieuw verwacht resultaat te noemen. "De luchtvaartindustrie is hard geraakt door de gevolgen van de terroristische aanslagen. Het zal van al onze medewerkers een ongelofelijke inspanning vergen om een operationeel verlies voor dit jaar te voorkomen", zei Jürgen Weber, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO. De Raad van Commissarissen is gisteren, tijdens haar reguliere vergadering, op de hoogte gebracht.

Om het bedrijf klaar te maken voor de nieuwe omstandigheden waarin de luchtvaart moet opereren, heeft Lufthansa onmiddellijk een groot aantal drastische maatregelen getroffen. De Raden van Bestuur en Commissarissen besloten gisteren om de plannen voor de aanschaf van vijftien toestellen van het type Airbus A380 en vier toestellen van het type Boeing 747-400 uit te stellen. "Investeringen op deze schaal vragen een gezonde basis", zei Weber. Alle overige voorziene investeringen en lopende projecten zullen we nader bestuderen en, indien nodig, schrappen. Andere uitgaven zullen zo veel mogelijk beperkt worden. Lufthansa zal wereldwijd geen nieuw personeel aannemen.

Aanpassingen aan het routenetwerk zijn onvermijdelijk. De verbinding Berlijn
- Washington is, zoals eerder gemeld, stopgezet. Het aantal vluchten van Frankfurt naar New York en Washington vice versa is verminderd met één per dag. Deze maatregelen gelden tot het einde van de winterdienstregeling in Maart 2002. In aanvulling op de eerder genomen capaciteitsingreep in Augustus, betekent dit dat vier toestellen voor de lange afstand buiten gebruik worden gesteld.

Nog voor de aanslagen in de Verenigde Staten had Lufthansa, in antwoord op de teruglopende economie en stijgende kosten, het besluit genomen om haar vluchtaanbod te verminderen en twaalf toestellen voor de korte afstand aan de grond te houden. Omdat nu bovendien het aantal boekingen, ook in de Europese markt, drastisch terugloopt, houdt Lufthansa nog eens vier toestellen aan de grond. Vluchten op de routes Frankfurt - Parijs/Orly, Frankfurt - Valencia, Hamburg - Londen/Stansted, Dusseldorf - Moskou en Dortmund - Kopenhagen worden gestaakt. Op andere routes binnen Europa worden individuele vluchten uit de dienstregeling geschrapt. In totaal worden twintig van de 236 toestellen buiten dienst worden gesteld. Lufthansa houdt zich het recht voor om nog eens twee toestellen voor de lange afstand en zes toestellen voor de korte afstand buiten gebruik te stellen in de komende weken.

Gezien de kostenstijgingen, veroorzaakt door onder andere strengere veiligheidsmaatregelen en procedures alsmede de aangekondigde stijging van verzekeringspremies, lijken prijsstijgingen voor tickets en vrachtvervoer onvermijdelijk.

Zie ook: media.lufthansa.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Van Luyken Communicatie Adviseurs, Wouter Rutten
Telefoon (023) 540 04 24/06 20 49 91 68, Fax (023) 535 48 06 e-mail: rutten@vanluyken.nl

Deel: ' Ingrijpende maatregelen Lufthansa om verliezen te beperken '
Lees ook