CETECO HOLDING N.V.

Persbericht Ceteco

Persbericht Ceteco

Persbericht Ceteco

Ceteco N.V. deelt mede dat het nieuwe management van de onderneming op basis van een diepgaande analyse van de activiteiten heeft besloten tot een ingrijpende verdere reorganisatie. Met deze aanpak reageert Ceteco op de aanhoudend slechte marktomstandigheden in Latijns-Amerika en beoogt de onderneming een terugkeer naar een gezond winstniveau te realiseren.

Als gevolg hiervan verwacht Ceteco thans een buitengewone last over 1998 van per saldo US$ 35 miljoen. Alhoewel de definitieve jaarresultaten nog niet beschikbaar zijn, verwacht Ceteco over 1998 een verlies uit gewone bedrijfsuitoefening van circa US$ 10 miljoen, mede veroorzaakt door teleurstellende verkopen in december en aanhoudende druk op de marges.
Het management voorziet dat de winstgevendheid van Ceteco door de reorganisaties zal worden hersteld en dat deze de onderneming in staat zullen stellen sneller te reageren op wijzigingen in de economische omstandigheden van de Latijnsamerikaanse regio.

Ceteco.s belangrijkste banken en haar 66 aandeelhouder Hagemeyer staan positief tegenover de plannen tot verdere reorganisatie en zijn in een vergevorderd stadium van onderhandeling over gezamenlijke deelname in een pakket financiële
herstructureringsmaatregelen, waaronder een versterking van de balans met US$ 50 miljoen aan achtergestelde leningen met een pro rata deelname van Hagemeyer van US$ 33 miljoen.

Ceteco publiceert haar definitieve cijfers over 1998 op 16 februari as., waarbij nadere details bekend zullen worden gemaakt.

Utrecht, 28 januari 1999

Ceteco N.V.
Raad van Bestuur

Voor nadere informatie:
Ceteco N.V.
J.N.L. van Adrichem
tel. 030 - 28 28 234

Profiel Ceteco N.V.

De kernactiviteit van Ceteco is retail van duurzame consumentenartikelen, met name witgoed, consumentenelektronica en meubelen, op welk gebied de onderneming actief is in vijf regio's binnen Latijns-Amerika te weten: Mexico, Centraal-Amerika, het Caraïbisch gebied, de Pacto Andino landen en Argentinë.

Financieringsfaciliteiten voor consumenten vormen een geïntegreerd bestandsdeel van het retailconcept van Ceteco. Ceteco beschikt over een netwerk van 370 winkels. Deze opereren onder in de regio bekende merknamen zoals La Curacao, Tropigas, Imgeve en Ventura.

Het hoofdkantoor van Ceteco is gevestigd in Utrecht, Nederland. De aandelen van Ceteco zijn genoteerd aan de AEX Stock Exchange en zijn in de vorm van ADR's geplaatst bij bepaalde institutionele beleggers in de Verenigde Staten onder Rule 144A van de Securities Act.

28 jan 99 08:55

Deel: ' Ingrijpende reorganisatie Ceteco N.V. '
Lees ook