Ingezonden persbericht

Deze week in Actieblad Ravage:

DOSSIER 'NIEUWE OORLOG':

NOAM CHOMSKY OVER DE NIEUWE OORLOG
De hoeveelheid lijken die de VS over de hele wereld hebben achtergelaten is indrukwekkend, maar in technische zin werden de pistolen niet door hen gehanteerd", aldus Noam Chomsky. Al jaren geldt hij als een van de meest uitgesproken critici van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Michael Albert van Znet legde hem ruim een week na de aanslagen in de VS een aantal vragen voor.

OORLOG TEGEN HET TERRORISME
Een paar intelligente idioten vliegt zich te pletter tegen twee kantoortorens en het Pentagon en jaagt daarmee meer dan 6000 mensen de dood in. Nog geen week later kopt een vakblad voor de militaire wapenproducenten dat "de kruistocht tegen het terrorisme de wapenindustrie zal versterken". De waarde van de aandelen loopt inmiddels behoorlijk op.

WE KUNNEN WEER RUSTIG SLAPEN
Leden van de Bijzondere Bijstandseenheid hebben in gezelschap van de marechaussee en politie in de ochtend van 27 september vier verkeerstunnels in Amsterdam en Rotterdam afgesloten. Als officiele reden werd een bommelding aangegeven maar een oefening ligt meer voor de hand. Intussen bewapent de overheid zich verder onder het mom van de "oorlog tegen terrorisme".

PROTESTEN TEGEN DE 'NIEUWE OORLOG'
Wereldwijd werd de afgelopen weken geprotesteerd tegen de 'nieuwe oorlog'. Ook in Nederland werd in razend tempo een vredesplatform opgericht en een drukbezochte manifestatie georganiseerd. Daags na de eerste bombardementen op Afghanistan kwamen honderden mensen de straat op voor vredeswakes en andersoortige protestuitingen. Gloort er een 'nieuwe vredesbeweging' aan de horizon?

OORLOGSRETORIEK IN DE POLDER
Volgens de Rotterdamse filosoof Henk Oosterling is de door Bush aangekondigde oorlog tegen het terrorisme niet te winnen. "'Global warfare' is als een gemondialiseerde burgeroorlog een guerrilla tegen de mensheid". Onderstaande tekst sprak hij uit op de Manifestatie tegen de Nieuwe Oorlog op 30 september op de Dam in Amsterdam.

EEN SPIRAAL DIE ONVERMIJDELIJK TOT HET
ONVOORSTELBARE LEIDT
Verre van de terroristen van de wereld zijn de islamitische volkeren eerder het slachtoffer ervan, zo meent John Pilger. Het zou ons moeten verbazen dat de onderdrukten nu pas terugslaan.

EEN HARTELOOS RIJK
In Empire schetsen Michael Hardt en Toni Negri de contouren van een nieuw rijk op aarde. Door de aanslagen op het World Trade Center en Pentagon is een aantal kenmerken van het 'empire' verblindend zichtbaar geworden.

Deze onderwerpen en meer in Actieblad Ravage.

Bestel een presentie-exemplaar via e-mail: ravage@antenna.nl

Of neem een abonnement: ravage@antenna.nl

Website: http://www.antenna.nl/ravage

Ravage, actieblad
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: http://www.antenna.nl/ravage

Deel: ' Inhoud Actieblad Ravage '
Lees ook