Contact februari: medisch nieuws

In het februarinummer van Contact, het ledenblad van de VSN, onder andere medisch nieuws van het ISNO. Een korte selectie:

Artsen uit Nederland ontmoeten elkaar rond het haardvuur Op 10 november 1999 hield het Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek (ISNO) een bijeenkomst voor artsen van alle Nederlandse neuromusculaire centra voor diagnostiek en behandeling. Onderwerp van bespreking was de toekomst van het neuromusculair onderzoek in Nederland.

Het bekwaamheidsgebied Neuromyologie
Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) na lang aandringen van de Stichting Onderzoek NMZ en ISNO een aanvullende scholing voor neurologen tot 'spierziektenexpert' goedgekeurd. Op de bijeenkomst kon gemeld worden dat het Prinses Beatrix Fonds zich bereid verklaard heeft om de kosten van maximaal drie zogenoemde 'neuromusculaire fellows' per jaar te financieren. Aangezien de academische ziekenhuizen de scholing van de fellows gaan verzorgen, werden de voorwaarden voor de eenjarige opleiding tot 'neuromyoloog' met hen besproken en goedgekeurd. De voorwaarden liggen nu bij de NVN ter goedkeuring (uitslag in maart).

Een consulentenrol voor de academische centra
De neuromusculaire afdelingen van de academische ziekenhuizen vervullen steeds meer de rol van een expert-centrum. Nu ook het bekwaamheidsgebied wordt opgezet, dringt de vraag zich op of de neuromusculaire centra niet als een consulent voor de niet-academische ziekenhuizen in de regio zouden moeten dienen: ze kunnen de niet-academische artsen bezoeken en samen patiënten onderzoeken. Zo kunnen ze hun minder gespecialiseerde collegae 'bijscholen' en het door- en terugverwijzingstraject verbeteren. ISNO heeft een aantal ziekenhuizen bereid gevonden hiermee van start te gaan en het Prinses Beatrix Fonds heeft toegezegd hiervoor het nodige geld te geven.
Neuromusculaire leerstoelen
In vergelijking met tien jaar geleden is het aantal onderzoekers op het gebied van neuromusculaire ziekten verdubbeld. Ook het aantal professoren is flink toegenomen. Besloten is in de komende jaren het aantal leerstoelen verder te verhogen, vooral op onderzoeksgebieden die bewezen hebben dat zij (inter)nationaal zeer goed werk verrichten. Nieuwsoverzicht 2000

Deel: ' Inhoud Contact februari, blad Vereniging Spierziekten '
Lees ook