D66 Nieuws


In het nieuwe
D66-tijdschrift DiXiT nummer 3:

DE DIJKGRAAF: Stemmen over het water, zuiverder democratie:

'Merkwaardig dat er zo'n discussie is over de gekozen burgemeester. Kijk toch gewoon naar het waterschap. Onze oudste democratische bestuurslaag!' Dijkgraaf Henk van Alderwegen (50) is verheugd dat er eindelijk directe verkiezingen zijn voor de categorie Ingezetenen van zijn bestuur

KOSOVO: De toekomst, de fouten van het verleden.

De leden van D66 steunen in overgrote meerderheid de opstelling van de Tweede-Kamerfractie inzake het conflict in Kosovo. Slechts een enkeling liet een kritisch geluid horen. De fractie betuigde zich wel zeer teleurgesteld in het kabinet, omdat VVD-minister Korthals (Justitie) en PvdA-minister Peper (Binnenlandze Zaken) van de Europese ministerraad in Luxemburg niet meer meebrachten dan een onbeholpen gestamel over 'adoptie, aldus fractielid Boris Dittrich.

En verder:

- Opvang vluchtelingen Kosovo opnieuw gemiste kans Europa
- Verkiezingen in de Hollandse waterschappen
- En verder in het water: De een zijn Maas, de ander zijn Maas
- Jonge Democraten dreigen staat met proces: geen boringen in Waddenzee

- Europa: duiken in troebel water

- Eurofractie ontvangt Prodi


DiXiT belicht actuale politieke kwesties vanuit alle geledingen en gremia van de politieke partij D66, van Europees parlement tot gemeenteraad en van de Staten tot Eerste en Tweede Kamer. DiXiT is een gezamenlijke uitgave van de politieke partij D66 en haar Opleidingscentrum.
Het blad verschijnt tussen de recessen tot circa twintig nummers per jaar. Leden van D66 kunnen zich in dit introductiejaar abonneren voor f 57,50, niet-leden betalen f 70,-.
Vraag een proefnummer aan of neem direct een abonnement: E-mail LSd66@d66.nl of telefoon 070-3566066.

Deel: ' Inhoud D66-tijdschrift DiXiT nummer 3 '
Lees ook