Ministerie van VWS

De bijsluiter, nummer 2

In de nieuwsbrief 'de bijsluiter' vindt u informatie over de ontwikkelingen in het farmaceutisch zorgbeleid. In de nieuwsbrief staan de zogeheten proeftuinen centraal.
Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn onder andere: + conferentie Commissie de Vries over het geneesmiddelendossier;
+ en de start van het debat op: www.farmazorg.nl
Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Inhoud De Bijsluiter (VWS) proeftuinen centraal '
Lees ook