Inhoud de Woudklank week 8:


-Theo Schroor stopt als voorzitter Plaatselijk Belang Beetsterzwaag
-Haaije de Jong levert Gorredijkster sloepen
-Geitenfokvereniging Opsterland bestaat 80 jaar
-Woningbouwvereniging Opsterland geeft kinderen basisscholen computers
-'n Plaatsje mei in praatsje (Hans de Jong): Kortezwaag, eens een toonbeeld van werkzaamheid.

Deze e-mail is verzonden door een medewerker van 'de Woudklank', nieuwsblad voor Opsterland e.o.

De krant wordt elke donderdag, in een oplage van 17.400 (huis-aan-huis) verspreid.

Uitgever: drukkerij/uitgeverij Hoekstra b.v.,Emmeloord.

Algemene internetsite: https://www.fdhoekstra.nl/

Ons adres: Postbus 223, 8400 AE GORREDIJK.

E-mail: wou@fdhoekstra.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Inhoud 'de Woudklank' week 8 '
Lees ook