Stichting TELEAC/NOT DK-Nieuwsbrief 2002/7
Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden 8 mei 2002

Geachte lezer(es),

Hierbij ontvangt u Nieuwsbrief 2002/7 van het project Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden van Teleac-radio.

Deze Nieuwsbrief bestaat uit twee gedeelten:

1. informatie over Trends in digitale kunst, een serie van zeven radioprogramma's over kunstprojecten waarin de digitalisering tot fundamentele veranderingen leidt. Aanstaande zaterdag 11 mei wordt het zevende programma 'Mobiele kunst' uitgezonden.


2. de stelling van de week 7:

De mobiele telefoon biedt mogelijkheden voor mobiele kunst

De toelichting op de stelling vindt u hieronder, en (in de week na de uitzending) uiteraard ook op www.digitalekunst.nl, waar u erop kunt reageren.

Vanaf deze week zal de DK/Nieuwsbrief minder frequent en onregelmatig verschijnen.


1. Trends in digitale kunst


Mobiele kunst: de mobiele telefoon in de kunst

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een mobiele telefoon. Sommigen gebruiken dit nieuwe medium om kunst te maken. De mobiele telefoon keert steeds vaker en op verschillende manieren terug in de kunst. Is hier sprake van mob
iele kunst? Welke mogelijkheden biedt de mobiele telefoon voor het maken van kunst?

In deze zevende en laatste uitzending van Trends in digitale kunst kijken we naar de manier waarop de mobiele telefoon voorkomt in de kunst. We spreken met Carolien Euser en Nathalie Faber van het bedrijf Cut-n-Paste. Na het Teletap-project (najaar 2001) zijn zij nu bezig aan hun tweede project Love-control dat een combinatie maakt tussen radio, internet en televisie. De mobiele telefoon wordt ingezet om op afstand én op een intieme manie r het liefdesleven van een groep mensen te volgen. Verder spreken we met kunstenaar Dirk Oosterbosch over zijn Friend, een mobiel computersysteem dat je meevoert door de openbare ruimte en je daarin stuurt aan de hand van je eigen specifieke interessen. In de studio is Alex Adriaansens, directeur van V2 in Rotterdam. Met hem praten we over deze projecten, en over de vraag of hier sprake is van (mobiele) kunst.

Trends in digitale kunst
'Mobiele kunst' is de laatste van zeven radio-uitzendingen van Trends in digitale kunst, de derde serie uitzendingen binnen het project Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden. Na een Algemene Verkenning en spe cifieke aandacht voor Digitale Muziek wordt in Trends in digitale kunst de invloed van digitalisering op de kunst besproken aan de hand van actuele projecten.

Internet
Internet (http://www.digitalekunst.nl) heeft eveneens plaats in dit project. Ook via de website kunnen luisteraars en andere geïnteresseerden de radioprogramma's beluisteren. Er is een Forum waar men meningen en reacties kwijt kan. In de virtuele werkplaats is het mogelijk eigen bijdragen te leveren.

Trends in Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden is een project van Teleac/NOT-radio en de afdeling internet. Redactie: Daphne de Cloe en Zita Bebenroth. Techniek: Ronald Niehaus. Presentatie: Jeroen Dirks. Eindredactie: Henk Halfman.


2. Stelling van de week 7De mobiele telefoon biedt mogelijkheden voor 'mobiele kunst'

In de uitzending van 11 mei wordt de vraag gesteld of het werken met een mobiele telefoon leidt tot mobiele kunst. Er wordt terughoudend op gereageerd. Welke mogelijkheden zijn er volgens u om met het 'mobieltje' nieuwe kunstvormen te creëren.

Geef uw mening in het Forum.


* Mocht u dezer dagen problemen ondervinden bij het bezoeken van de website, dan heeft dat te maken met technische problemen bij Teleac. Deze zullen z.s.m. verholpen worden. De site zal in de komende weken verder uitgebou wd worden.

Wilt u deze DK-Nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een berichtje naar digitalekunst@teleacnot.nl. Daar zijn ook andere reacties van harte welkom.

Trends in Digitale Kunst is onderdeel van 'Digitale Kunst: nieuwe media, nieuwe mogelijkheden', een project van Teleac-radio en de afdeling internet, waaraan meewerken Daphne de Cloe, Zita Bebenroth, Sabine Niederer, Joost Raessens, Klaas
Kuitenbrouwer, Ronald Niehaus, Jeroen Dirks, Oscar Winkelaar, Natasja Lazoe en Henk Halfman.

Deel: ' Inhoud digitale nieuwsbrief Digitale Kunst '
Lees ook