Memoret, januari 1999

Het januarinummer van Memoret gaat onder meer in op de uitbreiding van het adviesrecht van de ondernemingsraad (art. 25 WOR) en op de vraag hoe de waarde van een serviceflat voor de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) moet worden vastgesteld.

Deel: ' Inhoud januarinummer Memoret '
Lees ook