NED. VER. HOOFDPIJNPATIENTEN

Jubileumnummer barstensvol hoofdpijn

HOOFDZAKEN, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijn-patiënten jaargang 20 nummer 4/2001 is zojuist verschenen. Daarin:

Zo'n soort nummer
Bij het 20-jarig jubileum van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijn-patiënten hoort een jubileumnummer van Hoofdzaken. De redactie vond dat dit nummer een 'bewaarkarakter' moest krijgen, een nummer met verhalen die niet alleen praktische informatie moesten bevatten, maar ook informatie op het gebied van onderzoek en research. En vooral moesten de artikelen net zo divers zijn als de aspecten die met hoofdpijn te maken hebben. De medisch-fysieke kant, de psychologische en juridische aspecten, de sociale kant van hoofdpijn en de alternatieve oplossingen. Dat nummer is er nu, aan de vooravond van een jubileummanifestatie van de vereniging op 6 oktober 2001 in de Beatrixhal te Utrecht. Voor informatie: tel: 0481-352658.

Redenen van bestaan
Al 20 jaar lang zet de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten zich in voor mensen die lijden aan chronische hoofdpijn. Voorzitter Gerard Jong: 'Dat de vereniging na 20 jaar nog bestaansrecht heeft, lijkt niet op alle fronten een heugelijk feit. Chronische hoofdpijn komt nog in allerlei vormen voor en ook aangezichtspijn is niet uitgebannen. Het totaal aantal hoofdpijnpatiënten in Nederland wordt geschat tussen de 2 en 3 miljoen mensen. Toch is er reden om aan het 4de lustrum uitgebreid aandacht te schenken.'

Anders dan de reguliere geneeskunde
Aan onderzoek naar en behandeling van hoofdpijn werd volgens gegevens van een aantal jaren geleden 134 miljoen gulden uitgegeven. Bijna 80% daarvan ging naar alternatief geneeskundige behandelingsmethoden, soms hele vreemde zoals Astronautenmagneten, Japanse magnetenkraag, Cambodja Zwam, enz. Slechts 20% werd geconsumeerd in het orthodoxe geneeskundige circuit. Waaraan geeft men zijn geld uit, waarom doet men dit, wat krijgt men ervoor? Wat zijn de voor- en nadelen van de alternatieven in de geneeskunde? E.G.M. Couturier, neuroloog te Amsterdam, geeft een aantal antwoorden.

Diagnose uit onmacht
Welke nieuwe ontwikkelingen er zijn te verwachten voor atypische aangezichtspijn legt Prof. Dr. W.W.A.Zuurmond uit in 'Atypische aangezichtspijn, diagnose uit onmacht'. Zuurmond: 'Indien de diagnose 'atypische gelaatspijn' is gesteld, is het aan te bevelen de behandeling op meerdere fronten te laten plaatsvinden.' Een van die fronten is de farmacologische: 'Wij hebben tetracaïne 4% opgelost in bupivacaïne 0,5%. Tot onze verbazing bleek dit mengsel bij het uitvoeren van een pilot studie inderdaad een werkingsduur te hebben van meer dan 3 maanden.'

De spiegel van hoofdpijn
Schrijven over 20 jaar Hoofdzaken begint met urenlang bladeren in 'de spiegel van hoofdpijn'. Het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten heeft vanaf zijn geboorte als allereerste de functie vervuld van spiegel. Dat doet het nog steeds. Dick de Scally bladerde en ontdekte dat de spiegel in die 20 jaar alleen een fraaier randje heeft gekregen.

Functioneren migrainepatiënten anders?
Uit een onderzoek verricht door Dr. Elles Mulder blijkt dat de neuronale veranderingen tijdens en na een migraine-aanval het functioneren van patiënten beïnvloeden. Mulder: 'Het is vooralsnog onduidelijk of de gevonden veranderingen in functioneren van migrainepatiënten in de hoofdpijnvrije periode een nadelig gevolg weerspiegelen van de herhaalde blootstelling aan migraine-aanvallen, of dat het deel uitmaakt van een genetische aanleg voor migraine.' Mevrouw Mulder is docent/onderzoeker bij de afdeling Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De rol van het perifeer vaatstelsel
Prof. Dr. J.N.J.M. de Hoon heeft tijdens zijn promotieonderzoek aangetoond dat het perifeer vaatstelsel van migrainepatiënten tussen de aanvallen door verschillend is van dat van personen zonder migraine. Hoewel het niet duidelijk is of deze verschillen gevolg dan wel oorzaak zijn van migraine, suggereren zij dat de bloedvaten een grotere rol spelen bij migraine dan tot nog toe werd aangenomen.

Blijven duwen
De omgeving van een migrainepatiënt heeft er vaak geen weet van wat migraine in diens leven betekent: een ramp. Maar ook voor de familie van een patiënt is migraine een regelrechte bezoeking. De partner en de kinderen lopen bijna dagelijks langs de migraine-afgrond. De ziekte kan verwijdering en afstand tussen de familieleden scheppen, die alleen met begrip en mededogen is te overbruggen. Daar kan de familie V.d.W. over meepraten. Partner en kind praten openhartig over de gevolgen van migraine in het gezin.

Ziekte en passende arbeid
Gevoelsmatig is passende arbeid werk dat je goed kunt en waarin je plezier hebt. In de wereld van gezondheid, verzekeringen en werk echter is passende arbeid vooral een technische kwestie. Het gaat om regelgeving, rechten en plichten en 'passende arbeid' is vooral ook een verzekeringstechnische kwestie. Soms ontstaan er conflicten. Wat te doen in zo'n geval? Mevrouw Drs. A-M. Sohier geeft antwoord. Zij is psycholoog NIP, heeft een adviesbureau o.a. voor Migraine en werk en is redactielid van Hoofdzaken.

Aanvallen in een vloek en een zucht
Voor een antwoord op de vele vragen die bij clusterhoofdpijn opkomen, moet je het antwoord misschien zoeken in de hersenen zelf: de hypothalamus. Maar wat heb je aan die kennis? Dr. J.B.M. Kuks, neuroloog verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Groningen, geeft antwoord.

Is hoofdpijn bij kinderen te behandelen?
Migraine vormt voor kinderen een belemmering in het dagelijks functioneren. Speciaal bij hen is de kans klein dat de hoofdpijn spontaan verdwijnt vóór de volwassenheid. Naast begrip voor de klacht is voor deze kinderen behandeling noodzakelijk. Dit kunnen medicijnen zijn of andere niet-medicinale behandelingen. Omdat vermoeidheid en spanning uitlokkers kunnen zijn voor hoofdpijn verdienen niet-medicinale behandelingen die op ontspanning gericht zijn de voorkeur. Welke behandeling daarvoor in aanmerking komt, vertelt mevrouw Dr. H. van der Helm-Hylkema, gedragstherapeute en lid van het Kindermigraine Advies College van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten.

Verder in dit nummer:

- Migraine heeft geen nut

- Rol van de apotheker

- Jaarvergadering Werkgroep Aangezichtspijn op 3 november 2001 (informatie tel: 0481-352658)

- Jaarvergadering Werkgroep Clusterhoofdpijn op 17 november 2001 (informatie tel: 0481-352658)

Voor informatie over Hoofdzaken kunt u terecht bij het Bureau van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten: Postbus 65, 6660 AB Elst, tel: 0481-352658, fax: 0481-352264. e-mail: hoofdpijnpatienten@planet.nl.


04 okt 01 12:02

Deel: ' Inhoud jubileumnummer barstensvol hoofdpijn '
Lees ook