Ministerie van Justitie

Justitiële verkenningen & European Journal

Justitiële verkenningen

jrg. 27, nr. 6, juli/augustus 2001

Hopeloze gevallen?

Inhoud

* Voorwoord

* E. Tonkens en J.W. Duyvendak
Paternalisme tussen verguizing en omarming; bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950 8
* J. Wolf, E. Bransen en S. Nicholas
Mensen in de marge; kenmerken van sociaal kwetsbaren 19
* G. van Brussel
'Onbemiddelbaren' in Amsterdam; naar een integrale zorg 39
* J.H.C. van de Paal, J.A. van Vliet en H-M. Don Sociaal uitgeslotenen; de aanpak van het Leger des Heils 47
* P.Ph. Nelissen
Kansarme en kansrijke gedetineerden; selectiviteit en tweedeling in penitentiaire inrichtingen 60

* H.J.C. van Marle
Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling 77
* Summaries
Journaal

WODC- informatiedesk / e-mail: wodc-informatiedesk@best-dep.minjus.nl Redacteur: Hans van NetburgLaatst gewijzigd: 29-08-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Inhoud Justitiële verkenningen & European Journal nr.6 '
Lees ook