Persbericht Trimbos-instituut

Het Maandblad Geestelijke volksgezondheid in maart

Dopamine, importantie en psychose
Van alle ervaringen en gedachten die zich in het brein aandienen, krijgen sommige een streepje voor een streep met een accentueerstift. Zo merk je wat van belang voor je is, en kun je ergens toe komen. Maar als die stift gaat lekken of in het wilde weg uitroeptekens plaatst, raak je het spoor bijster. Volgens Lieuwe de Haan en Shitij Kapur is dat zon beetje wat er gebeurt als je psychotisch wordt. Een waan bijvoorbeeld is een poging om ongerijmde indrukken toch een plaats te geven. De denkbeeldige stift in het brein werkt op dopamine (een neurotransmitter, bekend van Parkinson). Maar dat wil niet zeggen dat de oorzaak van psychoses puur neurochemisch is, en dat alleen pillen soelaas zouden bieden. Juist door psychotherapie kun je leren om accenten te verleggen. De auteurs presenteren een nieuw, samenhangend verhaal over biologische, farmacologische en psychologische aspecten van psychose geschikt om uit te leggen aan leken.

Doven beter te spreken over lichaam
Onder doven komen psychische problemen vaker voor dan onder horenden. En zulke moeilijkheden gaan vaak gepaard met ontevredenheid over het eigen lichaam. Maar dove psychiatrische patiënten, zo merkten Hanneke Kalisvaart, Stefan van Bokkem en Ruud Bosscher, bewegen zich vrijer dan horende. Zitten ze soms beter in hun vel? Een verkennend onderzoek leerde dat de hun gemiddelde lichaamswaardering niet significant verschilt van die van doven buiten de ggz Dat is, als het klopt, al opmerkelijk. Meer verschillen komen aan het licht als je alleen kijkt naar lichaamsdelen of -functies die de respondenten het naast aan het hart liggen. Hoe dat komt? Doven zijn eraan gewend dat hun lichaam niet altijd meewerkt, ze zijn minder verpest schoonheidsidealen én ze benutten lijf en leden om te communiceren: gebarentaal is een belangrijk element van hun subcultuur

Amerikaanse guideline voor borderline
Mensen met een borderline persoonlijkheids-stoornis gelden als extreem lastige klanten. Vandaar dat de Amerikaanse beroepsvereniging van psychiaters (apa, www.psych.org) onlangs richtlijnen gaf voor het behandelen van deze aandoening. Die guideline zal ook hier te lande wel weerklank vinden. Terecht, vinden Erwin van Meekeren, Theo Ingenhoven en Bert van Luyn, want ze heeft veel waardevolle elementen bijvoorbeeld de nadruk op psychiatrisch management en de positieve waardering van opname. Maar de Nederlandse ggz verschilt sterk van de Amerikaanse, en dus is dit stuk niet zomaar bruikbaar voor binnenlands gebruik. Bovendien steunen sommige aanbevelingen op bar weinig bewijs.

Duidelijkheid over opname
Een zorgcircuit of -keten is iets moois, maar alleen als patiënten op de juiste plaats belanden. Dat is niet altijd daar waar de zorg het intensiefst is. W. Balestra en J. Wiersma doen verlag van een experiment in een ouderen-afdeling. Voor opname moest voortaan duidelijk (dus niet in geheimtaal) worden beschreven wat de reden voor opname was, en waaraan de verpleging zou kunnen zien of die nog van kracht was. Verder werden de vergaderingen beter gestructureerd, onder meer stelselmatig uit te gaan van de vraag of een patiënt al met ontslag kon. De gemiddelde opnameduur werd een stuk korter, en de wachtlijst verdween. Meer over opname, maar dan onder dwang, in het Maandblad van april.

Het MGv is een uitgave van het Trimbos-instituut in samenwerking met Bohn Stafleu Van Loghum. Het heeft een onafhankelijke redactie. Journalisten en politici kunnen een gratis exemplaar aanvragen: tel. 030-2971100 (fax: 030-2971111) mgv@trimbos.nl of: MGv, Postbus 725; 3500 AS Utrecht. Anderen kunnen een exemplaar bestellen bij BSL Klantenservice, Postbus 246; 3990 GA Houten; 030-6383736 (fax: 030-6383999) https://www.bsl.nl

Zie ook de inhoudsopgave van het laatstverschenen nummer.
---

Deel: ' Inhoud Maandblad Geestelijke volksgezondheid in maart '
Lees ook