CDA

: Nieuws : Maart-nummer Christen Democratische Verkenningen Budgetteringssysteem in gezondheidszorg staat op instorten

Maart-nummer Christen Democratische Verkenningen Budgetteringssysteem in gezondheidszorg staat op instorten Maart-nummer Christen Democratische Verkenningen Budgetteringssysteem in gezondheidszorg staat op instorten
Start Jaar van de Veiligheid in Amsterdam Start Jaar van de Veiligheid in Amsterdam
Uitnodiging voor een debatbijeenkomst over veiligheid Uitnodiging voor een debatbijeenkomst over veiligheid

Maart-nummer Christen Democratische Verkenningen Budgetteringssysteem in gezondheidszorg staat op instorten

Den Haag, 26 maart 1999

Het budgetteringssysteem in de gezondheidszorg staat op instorten. Dit zegt Harry Pauw, directeur Algemene Zaken van het St. Franciscusziekenhuis in het maartnummer van Christen Democratische Verkenningen, het maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Volgens Pauw komt dit doordat de grens van de efficiency-operaties inmiddels is bereikt, de marktvraag toeneemt en de zorg door de technologische mogelijkheden duurder is geworden. In dit CDV-nummer verder aandacht voor de opmars van de civiele journalistiek, een oproep aan het CDA om een doorbraak te forceren naar nieuwe jonge kiezersgroepen en een pleidooi voor nieuwe uitdagende vormen om het gezin op de politieke agenda te krijgen.

Volgens Pauw is het budgetteringssysteem ook onhoudbaar door de Europese regelgeving. Het Europese Hof heeft in 1998 twee mensen gelijk gegeven die in een ander EU-land zorg inkochten, maar deze niet vergoed kregen. Dit was volgens het Hof in strijd met de beginselen van vrij verkeer van goederen en diensten. We gaan bijvoorbeeld met een bus vol patiënten die een nieuwe heup moeten hebben naar België en laten de ingreep daar doen. Laten we eens kijken wat er dan gebeurt. Zo zien we hoop ik de idiotie van ons budgetsysteem. Dit kabinet sluit de ogen gewoonweg voor deze ontwikkelingen, aldus Pauw.

Nico Drok, docent/onderzoeker Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, schrijft over een nieuwe stroming van civiele journalisten die gericht is op een fundamentele bezinning op de eigen sociaal-culturele taak. Journalisten zouden zichzelf minder als neutrale, onthechte buitenstaander moeten zien, maar als lid van de samenleving met een verantwoordelijkheid voor de lange-termijn gezondheid van cultuur en democratie. Journalistiek hoeft niet afstandelijk te zijn om onafhankelijk te kunnen wezen, aldus Drok.

Een focus op het CDA-kernelectoraat van religieuze kiezers leidt onherroepelijk tot een verdergaande marginalisering van de christen-democratische stroming. De aanhang van het CDA is zo sterk vergrijsd, dat bij iedere verkiezing ongeveer 1,5 zetel afsterft. Een doorbraak naar nieuwe jonge kiezersgroepen is bittere noodzaak. Dit zegt communicatie-adviseur Friso Fennema die daarmee reageert op het artikel van Berend Wierenga, hoogleraar Marketing aan de Erasmus Universiteit. Deze adviseerde het CDA in het februari-nummer van CDV alle energie te steken in religieuze kiezers. Op de website van CDV zal de discussie tussen Wierenga en Fennema worden voortgezet.

Verder in dit nummer een artikel van Caspar Veldkamp, lid van de christen-democratische Dertigersgroep Babylon, waarin hij nieuwe uitdagende vormen voorstelt om het gezin op de politieke agenda te krijgen. Daarbij werkt hij onder meer de ideeën van de Minister voor Gezinszaken, de jaarlijkse gezinseffectrapportage en het door de sociale partners op te stellen gezinspact verder uit.

Richten op de inhoud, dat is het pleidooi van Jos van Gennip, directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, in zijn Periscoop. Van Gennip stelt dat het CDA zich moet concentreren op themas als integraal veiligheidsbeleid, kwaliteit van de gemeenschappelijke voorzieningen, inzet op een nieuwe economie en de kwaliteit van de samenleving. Wil die keuze een maximale doorwerking hebben dan zijn, volgens hem, een deskundige uitwerking, intensieve communicatie met de samenleving en authentieke presentatie noodzakelijk.

Voor meer informatie over CDV kunt u contact opnemen met: Thijs Jansen of Alex Krijger (070-3424872).
CDV heeft eigen paginas op de web-site van het CDA. Deze paginas kunt u vinden via www.cda.nl

Deel: ' Inhoud maart-nummer Christen Democratische Verkenningen '
Lees ook