Provincie Noord-Holland

Magazine nr. 4 - 1999

N-H, Tijdschrift voor openbaar bestuur in
Noord-Holland

In dit nummer aandacht voor:


* Decentralisatie van de spoorlijnen ten noorden van het Noordzeekanaal


* Een nieuwe cultuurnota in voorbereiding


* Ervaringen met gebiedsgericht werken


* De slag bij Castricum op 6 oktober 1799


* Gemeentelijke samenwerking


* Anti-verdrogingsbeleid van de duinen en de Horstermeerernatting


* Wijk aan Zee - cultuurdorp van Europa 1999

N-H, Tijdschrift voor openbaar bestuur in Noord-Holland

N-H verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement is gratis.

U kunt bellen naar bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 52

Deel: ' Inhoud N-H, Tijdschrift voor openbaar bestuur Noord-Holland '
Lees ook