Inhoud 'de Woudklank' week 15:


-Kaden en bruggen Compagnonsvaart weer 'yn 'e pronk'
-Plannen voor Turfmuseum: Gorredijk moet het hart van de Turfroute worden
-Toeristen getrakteerd op Turfroutewijn

-'Praktijkman' Haisma kraakt bossenbeleid Natuurmonumenten


-Hans de Jong: De Boer's, raszuivere Opsterlanders.

N.B. Voor f 71,50 per half jaar is het mogelijk een postabonnement op 'de Woudklank' te nemen. Informatie bij de administratie.
***************************************************************************** Deze e-mail is verzonden door een medewerker van 'de Woudklank', nieuwsblad voor Opsterland e.o. De krant wordt elke donderdag, in een oplage van 17.400 (huis-aan-huis), verspreid. Uitgever: drukkerij/uitgeverij Hoekstra b.v., Emmeloord.
Algemene internetsite: https://www.fdhoekstra.nl/
Ons adres: Postbus 223, 8400 AE GORREDIJK.
E-mail: wou@fdhoekstra.nl

Geef u op voor de gratis inhoudsopgave, die elke week per e-mail verzonden wordt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Inhoud nieuwsblad voor Opsterland 'de Woudklank' week 15 '
Lees ook