Socialistische Partij

www.sp.nl Nieuws Tomaat


Lekker bekvechten kan ook al op de site van de SP. Op de Tegenspraak-pagina's kun je in discussie gaan met de vijf SP'ers in de Tweede Kamer.
Logo De Muis Die Brult, Len Munnik © SP

Laat je muis brullen!

Bouw mee aan een Virtueel Malieveld van actie en protest. Gebruik de vele mogelijkheden van Internet om je verrassend en razendsnel te bemoeien met de politiek als die dingen doet die niet deugen. Hieronder een aantal mogelijkheden om je muis te laten brullen. (Meer suggesties? Mail ze aan de webmaster.)Stiekeme prijsverhogingen? Geef het aan!

Door de komst van de euro zijn overal de prijzen aan het stijgen. De overheid doet er niets aan. De SP hoort daarom graag van jou voorbeelden van stiekeme prijsverhogingen door de komst van de euro. Deel snel je bekeuring uit op de Euroflatie-pagina.

Stop afbraak zorg

Het comité "Zorg voor iedereen" roept alle werkers in de gezondheidszorg op mee te bouwen aan de muur van verzet tegen de afbraak van de zorg. Draag je steen bij!


Laat de Betuwelijn varen!

Het comité `Laat de Betuwelijn varen!' is opgericht door SP-Kamerlid Harry van Bommel om het verzet te bundelen tegen het verspillende en nutteloze nieuwe goederenspoor. Sinds het vernietigende rapport van de Rekenkamer roept van Bommel op tot een e-mail-lawine richting bewindslieden en Kamerleden. Doe mee, al ruim 7000 e-mails gingen naar de poltiek!


Logo Waddencampagne, Len Munnik © SP De Wadden: Houden wat we hadden!

Het MilieuAlarmteam van de SP nam het initiatief tot deze breed gedragen actie voor behoud van de Wadden als Nationale Wildernis. Dit najaar beslist de Kamer over de toekomst van het gebied. Van 3 tot 8 juli voer het actieschip De Orion over de Wadden en op de speciale website www.waddencampagne.nl is daarvan elke dag verslag gedaan in woord en (bewegend) beeld. Ook jij kunt er je zeiltje bijzetten voor behoud van de waddennatuur.Shell en de stort van Troost: geen zuivere koffie

Shell heeft de firma Troost Pernisgroep BV tussen 1965 en 1985 minstens 115.000 ton chemisch afval laten storten, dat inmiddels weglekt naar het grondwater in de Biesbosch. Ondanks alle mooie woorden over `maatschappelijk verantwoord ondernemerschap' weigert Shell te betalen voor het opruimen van de rommel. Het MilieuAlarmteam van de SP voert actie om de oliemultinational op andere gedachten te brengen. Dat kun jij ook. Stuur Shell de Groeten uit de Biesbosch met de mededeling dat je de Shell-pomp voorbij rijdt tot het bedrijf zorgt voor een veilige sanering van de Stort van Troost!

Schiphol Anders

Tientallen organisaties, waaronder de SP, verenigden zich in het comité Schiphol Anders om zich samen in te zetten voor een ander Schiphol: veiliger en schoner. Teken hier de actiekaart aan minister Netelenbos!


Alles kids?

Met heel veel kinderen en jongeren in Nederland gaat het heel erg goed. Laten we dat voorop stellen. Maar is `alles kits' met alle kids? Agnes Kant neemt het voortouw in de campagne `Alles kids?' en plaatst kinderen hoog op de politieke agenda.


Zorg voor iedereen

Het comité `Zorg voor iedereen' (een initiatief van de SP) strijdt tegen de toenemende tweedeling in de gezondheidszorg, waardoor de gelijke toegankelijkheid, de kwaliteit en de solidariteit in de zorg geleidelijk ondermijnd wordt.


Nomineer een Rooie Reus!

Ken je een persoon of een groep die zich met veel durf en creativiteit inzet tegen onrecht en voor solidariteit? Maak die dan kandidaat voor de jaarlijkse Rooie Reus-prijs, genoemd naar de legendarische actievoerder Dirk de Vroome. De aandacht van de jury gaat dit jaar speciaal uit naar mensen die zich verdienstelijk maken op het gebied van emanipatie.


Draag je virtuele steen bij aan de wereldvrede

Het Virtueel Vredesmonument is inmiddels al hoger dan het hoogste gebouw ter wereld. Met jouw steen - met je eigen vredesboodschap) groeit hij verder...


...en er is nog veel meer te doen aan `muisklikactivisme'

Attac voert actie tegen de verwoestende gevolgen van de wereldwijde (financiële) vrijhandel.

Het Referendumplatform bewerkt de politiek om plaatselijke referenda mogelijk te maken.

Bij Greenpeace kun je actief meedoen om genetisch gemanipuleerde gewassen van het veld te halen.

Steun Jubilee2000 in de campagne voor kwijtschelding van schulden aan de armste landen.

Eerdere acties

WSW: `Mensen over de rooie helpen, dat is wat hier gebeurt'

De WSW-werkgroep van de SP deed onderzoek naar arbeidsomstandigheden, werkdruk, manier van leidinggeven en doorstroommogelijkheden binnen SW-bedrijven. Dit onderzoek resulteerde in een opzienbarend rapport, dat hier te lezen en te bestellen is.De een z'n dood is de ander z'n brood

Den Haag huisvestte van 11 tot 13 april 2000 een beurs over simulatietechnologie, die wordt gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe wapensystemen en bij het trainen van militairen in het gebruik ervan. De SP voerde drie dagen actie tegen deze wapenbeurs in de stad van vrede en recht.


Stop de bommen op de Balkan!

Onder dit motto organiseerde de SP tien weken lang activiteiten tegen het NAVO-ingrijpen in Joegoslavië. Lees hier over het verloop, de achtergronden... en de voorlopige afloop.


IKEA Family, soms wel heel erg jong

Sinds november 1998 kreeg IKEA meer dan 52.000 `rode kaarten' van evenzovele klanten, die eisten dat de meubelmultinational garandeert dat er aan IKEA-producten voortaan geen kinderarbeid te pas komt. Begin juli 1999 ging IKEA eindelijk door de bocht.

Naar een asbestfonds

Het Comité Asbestslachtoffers vocht met steun van de SP voor de instelling van een asbestfonds. En won.


Euro-Nee campagne

De campagne Euro-Nee was een initiatief van de SP dat onderdak bood aan iedereen die wilde protesteren tegen de wijze waarop de Europese eenwording nu zijn beslag krijgt. De actie sloot aan bij soortgelijke acties van progressieve partijen en maatschappelijke organisaties in andere lidstaten van de Europese Unie, die als gezamenlijke leuze hadden: `Laat de mensen in Europa beslissen over de toekomst van Europa!'
<
© S P 1 9 9 6 - 2 0 0 1 | w e b m a s t e r @ s p . n l

Deel: ' Inhoud nieuwsbrief van de SP '
Lees ook