Ingezonden persbericht


Persbericht

Psy, tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg

Nummer 6, verschijningsdatum 16 mei 2002

Forenschische jeugdpsychiatrie: Zware jongens
Sommige jongens hebben een levensgevaarlijke combinatie van delinquent gedrag en psychiatrische stoornissen. Behandelingen hebben geen vat op hen en als ze na maximaal zes jaar vrijkomen is de kans groot dat ze opnieuw een ernstig delict plegen. Ze zijn een risico voor de samenleving. Moeten ze daarom levenslang worden opgesloten? Voor professor Theo Doreleijers staat vast dat er 'enkele tientallen zeer risicovolle, gevaarlijke jongens' zijn waartegen de samenleving moet worden beschermd. 'Je kunt alleen niet zeggen: we besluiten dat deze jongen nooit van z'n leven meer vrijkomt.' De hoogleraar pleit voor een humane benadering. 'Behandelen heeft geen zin, je moet goed voor deze jongens zorgen.' Ook Margot van Heteren, directeur van justitiële jeugdinrichting Harreveld ziet de beperkingen van behandelen: 'Wij genezen deze kinderen niet. Ze hebben zonder uitzondering een ellendige voorgeschiedenis, het zullen altijd moeizame levens blijven.' De forensische jeugdpsychiatrie is nog jong en heeft nog geen oplossing voor deze zware jongens.

Hans Keilson (92): Psychiater, wetenschapper, romancier en musicus

Interview met de man die in Berlijn medicijnen studeerde en daarnaast de opleiding voor sportleraar volgde aan de Preussische Hochschüle für Leibensübungen. In 1936 vluchtte hij naar Nederland, omdat het voor joden te gevaarlijk werd in Duitsland. Na de oorlog werd hij psychiater en psychoanalyticus en schreef hij een dissertatie over de opeenvolgende fases van traumatisering van joodse kinderen die in de oorlog hun ouders verloren. Zijn conclusie: kinderen die goed werden opgevangen na de oorlog, die konden praten en 'probleemkind' mochten zijn, hadden de meeste kans van slagen. Keilson: 'In die zin heeft mijn onderzoek ook een politieke dimensie: voor een goede opvang van door oorlog getraumatiseerde kinderen, ook voor bijvoorbeeld de kindsoldaten in Afrika, moet ruimschoots geld worden uitgetrokken.'

Preventie: cursus bestrijdt paniekaanvallen
Het is geen therapie, er is geen inschrijving en geen dossier. GGNet Gelderland organiseert met succes cursussen voor mensen die lijden aan een paniekstoornis. Na twaalf bijeenkomsten van twee uur moet het ergste leed geleden zijn. De animo is groot, per cursus komen er rond de dertig aanmeldingen binnen. De cursus Geen paniek zou in de hele geestelijke gezondheidszorg aangeboden moeten worden, vindt preventiemedewerker Jessica Borsutzky.

Een exemplaar van Psy kan worden aangevraagd bij de redactie:

Telefoon: 030 2874022
E-mail: redactie@psy.nl

Deel: ' Inhoud Psy nummer 6, tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg '
Lees ook