SER


SER BULLETIN

Het SER-bulletin is een maandelijkse uitgave met nieuws en informatie over de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Een jaarabonnement kost f 55,--.
Opgave jaarabonnement uitsluitend schriftelijk bij de abonnementenadministratie van de SER, postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

INHOUDSOPGAVE nr. 9
september 1999

CSED-rapport: Verhouding prijs-kwaliteit in zorg moet beter In 2040 zal een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Omdat ouderen meer medische en aanverwante zorg nodig hebben dan jongeren dreigt de gezondheidszorg tegen die tijd onbetaalbaar te worden. Dat hoeft geen probleem te zijn want uit opiniepeilingen blijkt dat mensen een goede gezondheid hoog op hun prioriteitenlijstje hebben staan. Dat zegt prof.dr. L.F. van Muiswinkel, die als voorzitter van de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen begin september het rapport Gezondheidszorg in het licht van de toekomstige vergrijzing presenteerde. Extra inkomenssteun voor minima
In het SER-advies Bijzondere aanpassing minimumloon wordt gepleit voor extra inkomenssteun van 1 procent voor huishoudens met kinderen die op een minimumuitkering zijn aangewezen en huishoudens die langdurig van een minimumuitkering moeten rondkomen. Een bijzondere verhoging van het minimumloon en daaraan gerelateerde minimumuitkeringen zit er niet in. Europese regels bevorderen e-commerce
Het SER-advies Elektronische handel in de interne markt spreekt waardering uit voor voorstellen van de Europese Commissie om e-commerce binnen de Europese markt wettelijk te regelen. Zij vergroten de keuzemogelijkheden van de consument en de overzichtelijkheid op die markt. De nieuwe regels dragen onder andere bij aan meer rechtszekerheid bij transacties op internet en geven ondernemers nieuwe mogelijkheden om de consument te benaderen Acceptatie allochtonen op werkplek
Organisatie-psycholoog Martha Meerman deed onderzoek bij vier gemeentelijke diensten in Den Haag naar acceptatie van allochtonen door autochtonen op de werkplek. Centrale stelling van haar boek Gebroken wit is dat het voor werkelijke integratie van allochtonen noodzakelijk is dat autochtonen en allochtonen met elkaar samenwerken en in een langdurig proces leren omgaan met de verschillen in etnische identiteit.

Geboekt

SER-nieuws

Personalia

Agenda

Tijd en Arbeid: eindtijd

-

Deel: ' Inhoud SER Bulletin september 1999 '
Lees ook