Voedingscentrum
Juni 2002

In het juni nummer van Voeding Nu:

Consumenten en voedselveiligheid
Hans Dagevos
Wat vinden Nederlanders van de informatievoorziening rond voedselveiligheid? Het Voedingscentrum liet het onderzoeken. Vooral de overheid en het bedrijfsleven hebben te kampen met een slecht imago.

Behoeften aan sporenelementen
Boudewijn Breedveld
Eind vorig jaar verschenen de nieuwe Amerikaanse aanbevelingen voor de inname van voedingsstoffen. Voor borium, nikkel en vanadium zijn aanvaardbare bovengrenzen voor volwassenen vastgesteld, voor andere sporenelementen bleek dit door onvoldoende kennis nog niet mogelijk.

Allergenen op het etiket
Marianne van der Wooning
Een garantie van 100 procent op levensmiddelen zonder allergenen is niet te geven. Dit komt naar voren in een onderzoek dat koekfabrikant LU ernaar liet uitvoeren. Wat zijn de gevolgen voor de etikettering en wat heeft een allergiepatiënt eraan?

Nutrigenomics aan de Wageningen Universiteit
Michael Müller, Ellen Kampman en Sander Kersten Hoe wordt de opname van voedingscomponenten in cellen gereguleerd en hoe veranderen voedingscomponenten via genregulatie het cellulaire mechanisme bij gezonde en zieke mensen? Nutrigenomicstechnieken helpen het antwoord te vinden.

Campagne over overgewicht
Manon Hekman
Preventie van overgewicht, dat is het doel van de nieuwe publiekscampagne van het Voedingscentrum die dit jaar begint. Voor de opzet werd gekeken naar de ervaringen met de eerder uitgevoerde landelijke campagnes Let op Vet en Goede voeding, wat let je?

Protocol voedselovergevoeligheid
Cora Aarsen
Het stellen van de diagnose door diëtisten bij een vermeende voedselovergevoeligheid bleek in de praktijk nogal eens problemen op te leveren. Een eenduidig protocol bestond niet. Tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is in april een protocol voor diëtisten gepresenteerd. Het doel hiervan is de diagnostiek bij vermeende voedselovergevoeligheid door de diëtist te ondersteunen.

Zeven Landen Studie
Hans Kraak
'Het grootste gezondheidseffect wordt bereikt als voorlichting over gezonde voeding en leefstijl wordt gecombineerd.' Dat was een van de stellingen van een discussiebijeenkomst over de uitkomsten van de Zeven Landen Studie. De bijeenkomst vond eind mei plaats bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ter gelegenheid van een tweedaags symposium over dit internationale onderzoek.

Informatie over abonnementen
Vorige maand in Voeding Nu
Zie ook www.voedingnu.nl

Deel: ' Inhoud Voeding Nu in de maand juni '
Lees ook