Ministerie van VWS


Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 1, van 21 januari 1999

In het eerste nummer van het VWS Bulletin van 1999 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Burger wil best meer premie betalen

Om te voorkomen dat de zorgsector steeds vaker onethische keuzen moet maken, is meer geld nodig. Prof. dr. J. van Londen, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, is ervan overtuigd dat de Nederlandse burger bereid is meer premie te betalen. Als je uitlegt dat een stijging van de premies nodig is om zieke mensen de zorg te geven die ze nodig hebben, om nieuwe medicijnen in ziektenkostenpakket te krijgen, om ouderen goede zorg te bieden, dan kan daar toch niemand tegen zijn?

. Campagne maakt patiënten kritisch en mondig

De introductie van het middel Interferon bèta verliep drie jaar geleden nagenoeg geruisloos. Het middel geneest patiënten met Multiple Sclerose niet, maar vertraagt het ziekteproces. De patiënten werden benaderd via een uniek voorlichtingsproject waarin alle betrokken partijen samenwerken. Het is een schoolvoorbeeld voor anderen, zegt directeur Wim Blijleven van de Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorzieningen, die de campagne samen met de patiëntenvereniging uitvoerde.

. Migrantenvoorlichter mee naar de dokter

De gezondheid van Marokkanen, vooral die van ouderen en vrouwen, is slechter en hun medische consumptie is hoger in vergelijking met die van Nederlanders. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat de GGD Rotterdam en omstreken, in samenwerking met andere GGD'en in de Randstad, publiceerde. Het onderzoek werd gehouden onder Marokkaanse bevolkingsgroepen in Rotterdam, Utrecht, Gouda, Amsterdam en Den Haag.

. Stuur GGD-medewerkers de wijken van de grote steden in

Public health is terug op de agenda. In Engeland en de Verenigde Staten zijn ze ervan overtuigd dat een goede gezondheid de motor vormt voor een goede economie. De derde wereldlanden leggen verband tussen gezondheid en ontwikkeling en ook in Nederland bestaat aandacht voor public health. Dat bleek tijdens een werkconferentie naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daar geopperde suggesties om tot een betere gezondheid te komen: Schaf de indirecte belasting op bruin brood, melkprodukten en groente af, en stuur de GGD-medewerkers de wijken van de grote steden in.

. Krantenlezer weet meer van doping dan topsporter

Veel Nederlandse topsporters en sporttalenten weten weinig af van doping. Twee op de drie kennen de dopingcontroleprocedures niet, bijna de helft weet niet dat voedingssuplementen ook dopinggeduide middelen kunnen bevatten en ruim de helft kent het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) niet. Verder zegt 2,7 procent van de ondervraagde sporters verboden middelen te hebben gebruikt; 3,2 procent wil gaan gebruiken. Dit staat in het onderzoeksrapport dat het NeCeDo volgende week uitbrengt.

. Laat allochtonen lekker met elkaar sporten

Allochtonen die sporten binnen een eigen vereniging, nemen niet minder deel aan maatschappelijke activiteiten dan allochtonen die sporten bij een algemene vereniging. In zijn onderzoeksrapport Integratie door de sport? noemt prof. dr. J.W. Duyvendak het dan ook een slechte zaak dat de (lokale) overheid categoraal sporten niet stimuleeert.

. Rekenkamer: Zorg voor een rampenplan

Wanneer Jan Timmer, voorzitter van het Nationaal Millennium Platform, aanstaande ouders dringend adviseert de geboorte van een baby zo te plannen dat die in ieder geval niet plaatsvindt tijdens de komende jaarwisseling, dan moet er wel iets aan de hand zijn. De Algemene Rekenkamer die het millenniumvraagstuk in de zorg analyseerde, waarschuwt eveneens. Geen enkele oplossing die wordt bedacht, is waterdicht en gemeenten moeten daarom snel rampenplannen gaan maken.

. Zorgzwaarte verpleeghuizen gemeten

Verpleeghuizen zijn met hun huidige personele bezetting onvoldoende in staat om de forse toeloop van nieuwe doelgroepen op te vangen. Dat is een van de conclusies uit het rapport Zorg voor medewerkers in verpleeghuizen. De lichamelijke en geestelijke belasting van medewerkers wordt groter als gevolg van ernstiger problemen van bewoners en een tekort aan specialistische kennis en vaardigheden.

In de rubriek Kort Nieuws vindt u de volgende artikelen:

. Minister steunt actie Smoke Free Kids
. Op weg naar een nieuwe wet Jeugdzorg
. Nieuwjaarswens minister: Gezonde mensen gezond houden . Vliegenthart: Niet alle betaald voetbal zondag om half drie en . Schippersinternaten anders gesubsidieerdEn de vaste rubrieken Parlement en Persberichten

Deel: ' Inhoud VWS Bulletin van januari 1999 '
Lees ook