expostbus51


CBS


CBS:KWARTAALSCHRIFT ONDERWIJSSTAT. 1998-4

Het winternummer van het Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken is verschenen. Het nummer bevat voor het eerst informatie over het onderwijsniveau van partners. Uit nieuwe cijfers blijkt verder dat steeds meer scholieren en studenten een bijbaan hebben.

Academici vaak partner met hetzelfde onderwijsniveau Het CBS publiceert voor het eerst informatie over het onderwijsniveau van partners. In 1997 woonden ruim 7 miljoen mensen van 15-64 jaar die samen met een partner. Bij ruim vier van de tien van deze stellen hebben beide partners hetzelfde onderwijs-niveau. Daarnaast is in bijna vier van de tien paren de man hoger opgeleid dan de vrouw en in twee van de tien paren is de vrouw hoger opgeleid dan de man. Vooral academici vinden hun partner onder even hoog opgeleiden. Bijna de helft van alle academici heeft een partner die eveneens een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond.

Werken en studeren
In 1997 telde ons land ruim 1 miljoen (voltijd) scholieren en studenten van 15-24 jaar. Van hen had 44 procent naast hun opleiding een betaalde baan. Dat is aanzienlijk hoger dan in 1993 toen 35 procent van de scholieren en studenten een baantje naast de studie had. Meisjes en jongens hebben even vaak een bijbaantje naast hun studie. In totaal werken ruim een half miljoen jongeren naast hun opleiding. Hbo- en wo-studenten werken het meest naast hun studie. Ruim de helft van hen heeft naast een studiebeurs inkomsten uit een baan. Ook veel leerlingen die op het mbo zitten, hebben betaald werk (49 procent). Van de mavo/vbo-scholieren en havo/vwo scholieren werkte in 1997 ruim eenderde.
De meeste scholieren en studenten die naast hun opleiding werken, doen laaggeschoolde arbeid. Vooral winkels bieden veel werk aan scholieren en studenten. Vaak wordt wat bijverdiend als caissière, vakkenvuller of winkelbediende.

Deel: ' Inhoud winternummer Kwartaalschrift Onderwijsstatistieken '
Lees ook