Vereniging Eigen Huis


Nieuwste woonconsument

In de woonconsument van januari 1999

Erfpacht is en blijft een achterhaald systeem Een huis op eigen grond verdient altijd de voorkeur boven een huis op erfpachtgrond. Bij erfpacht bent u geen eigenaar en u bent overgeleverd aan de grillen en de geldzucht van de gemeente. Slechts als de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, valt de koop van een huis op erfpachtgrond te overwegen

Uitvoering WOZ laat veel te wensen over
In 1997 kreeg u te maken met de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ). Doel van de wet was een eenvoudige en rechtvaardige belastingheffing. Het tegenovergestelde werd echter bereikt. De stand van zaken, twee jaar later.

Een extra kamer op zolder
In de maanden januari, februari en maart zitten we over het algemeen veel binnen. Een mooie tijd om eens werk te maken van die extra kamer op zolder en een aparte ruimte voor de CV. Hoe pakt u de verbouwing aan?

Misleidende reclame financiële tussenpersonen
U bent ze vast al eens tegenkomen. De veelbelovende advertenties van financiële tussenpersonen. U zou eigenlijk wel gek zijn als u niet op de aanbiedingen zou ingaan. Wie wil er immers niet rijk worden? Reden voor ons om de aanbiedingen te onderzoeken. De uitslag zal u niet verbazen: het zijn vooral de tussenpersonen die er rijk van worden.

Een zuinige badkamer - Water en energie besparen Sinds 1 januari betaalt u fors meer voor uw drinkwater. Op die manier probeert de overheid u er toe te bewegen minder water te verbruiken. Eerder is de gasprijs om dezelfde reden al verhoogd. De badkamer is een goede plek om zowel water als energie te besparen.

Een ander huis kopen - meer dan alleen een financieel verhaal De knoop is doorgehakt. U gaat een bestaand huis kopen. Maar hoe pakt u zoiets aan? Wat is het aanbod en hoe vindt u zo snel mogelijk een geschikte woning? Schakelt u wel of geen makelaar in? En waar moet u op letten bij het bezichtigen van een huis?

Deel: ' Inhoudsopgave 'de Woonconsument' januari 1999 '
Lees ook