==========================================
'E-Bizz in Industry' (I) - week 3 1999

--------------------------------------


==========================================
In deze E-Bizz aandacht voor:


1. TNT Post zet distributienet voor e-commerce op


2. E-commerce tijdens kerstperiode verdubbeld


3. Erasmus beste in e-commerce

Verder de editie thema's:

* Column: 'Europese E-bizz is anders'
* Agenda van december


=============================================
Hoofdredactie: H.J. Pels, redactie@e-bizz.nl

=============================================


1. TNT Post zet distributienet voor e-commerce op

TNT Post bouwt een volledig e-commerce traject waarbij fabrikanten voor hun distributie naar eindgebruikers nieuwe kanalen krijgen aangeboden.

TNT Post investeert 2 miljard gulden, zo bericht Het Financieele Dagblad op 19 januari jl. Het nieuwe kanaal komt beschikbaar voor fabrikanten en/of voor retailers. Dat laatste is nog onduidelijk, maar het lijkt voor de hand te liggen dat TNT Post zich opwerpt als concurrent in de detailhandel.


====================


2. E-commerce tijdens kerstperiode verdubbeld

Volgens cijfers van de Internet Research Group werden tijdens de feestweken voor ongeveer 3 miljard dollar waren verkocht via het Net, ongeveer een verdubbeling tegenover vorig jaar. De winkels die samenwerken met America Online eisten 40 procent van die koek voor zich op. AOL vroeg aan haar e-commerce partners enkel een vaste instappremie, zodat de sterke verkoopsresultaten niet resulteren in extra inkomsten voor de provider.

Veelbelovend voor de toekomst van e-commerce is het feit dat bijna de helft van de kopers nog nooit eerder iets gekocht had op het Net. Toch beslaat de particuliere consumptie slechts een vierde van de Internetmarkt. De ware Internet-revolutie speelt zich af in de business-to-business e-commerce.


====================


3. Erasmus beste in e-commerce

De Erasmus Universiteit is als beste uit de bus gekomen tijdens een onderzoek naar onderwijs in Electronic Commerce. Aan het onderzoek deden diverse Universiteiten mee.


== T H E M A 'S ===================
De vaste thema's van deze editie:

* E-Bizz Column (afwisselend Dick Mandemaker en Frank van Oirschot)
* Agenda


- - - Column: Frank van Oirschot - - -

'Europese E-bizz is anders'

In de afgelopen weken ben ik bij twee nieuwe klanten aan adviesopdrachten begonnen. Beide gaven mij opdracht te onderzoeken hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van online communicatie en transacties ter ondersteuning van hun bedrijfsprocessen. Al een tijdje stoei ik met woorden om een goede beschrijving te bedenken voor dit soort opdrachten.

Afgelopen week moest ik mijn voorstellen presenteren - langer uitstel was niet mogelijk. Ik besloot de term 'Web Based Business Innovation' als titel voor mijn adviesaanbiedingen te gebruiken. Alhoewel bijna elke denkbare term een hoog 'bla bla' gehalte lijkt te hebben ben ik hier toch wel tevreden mee. Zo tevreden dat ik hem tegen de directeur van SRM (opleidingsinstituut reclame en marketing) vertelde, waarop deze me prompt strikte hierover een dispuutsavond voor topmarketeers te verzorgen. In een volgende column zal ik verslag doen van mijn bevindingen.

Sinds enige tijd is de trend bij adviesopdrachten te zoeken naar een totale aanpak van de keten, met als doel een directe en slechts voor een uitleg vatbare werkwijze te creeren. Hierbij zoeken we naar mogelijkheden om processen te versnellen, slimmer te maken, eenvoudiger te maken, etc. In feite de oude BPR- en Workflow-gedachte gecombineerd met technologie voor online communicatie en transacties. Opvallend hierbij is dat we dit in Europa toch behoorlijk anders aanpakken dan in de Verenigde Staten.

Iedereen beweerde lang dat beperkt online succes er een gevolg van was dat we achterliepen op de VS. Ik begin hier sterk aan te twijfelen: bij steeds meer projecten en onderzoeken kom ik erachter dat wij dingen hier eenvoudigweg anders oppakken, met als belangrijkste reden dat wij toegevoegde waarde ervaren in service en persoonlijk contact. De veel sterker prijsgedreven Amerikaanse business to business markt werkt niet zo.

Afgelopen week sprak ik hierover met enkele collega-consultants en we kwamen tot de conclusie dat we op een aantal gebieden daadwerkelijk anders opereren dan onze collega's uit de VS. Het massalere, sterker gespecialiseerde en minder op sociale structuren gestoelde Amerikaanse systeem had van nature vaak al minder toegevoegde waarde in het verkoopkanaal.

Dit komt vooral naar voren als we ons bezig houden met vragen als de onderstaande:
- Hebben klanten nog service nodig nu we alles duidelijk via websites kunnen communiceren?
- Hebben persoonlijk advies en een deskundig dealerkanaal nog toegevoegde waarde?
- Kunnen onze producten zonder persoonlijk advies?
- Heeft de tussenhandel een toegevoegde waarde in zijn logistieke en service functie?

Maar wees gerust, ik ga u echt niet vertellen dat u uw bedrijfsvoering verregaand moet aanpassen. Ik voeg er echter wel steeds nadrukkelijker aan toe dat een mensenlijke maat en toegevoegde waarde van een 'daadwerkelijk waarde toevoegend' dealerkanaal te vaak onderschat worden. Nu nog proberen dit ook onderbouwd bij mijn (Amerikaanse) opdrachtgevers onder de aandacht te brengen, zonder dat ik als een 'soft geworden' adviseur die over zijn houdbaarheidsdatum is, word bedankt.


- - - Agenda - - -

De komende weken zijn ons de volgende evenementen bekend:

'Maintendens 99, Integrale verbeterprojecten voor efficient onderhoudsmanagement'
Plaats: WTC Amsterdam
Datum: 19, 20, 21 januari
Organisatie: Institute for International Research Info: tel.(020) 3055050

'Information Management in Chemicals '99'
Plaats: Marriott Hotel, Amsterdam
Datum: 20 en 21 januari
Organisatie: First Conferences
Info: https://www.firstconf.com/imic/

'Kennisbijeenkomst: Standaard Prestatiemeting en Benchmarking' Plaats: Fontys Hogeschool te Eindhoven en FME-CWM/ITC Datum: 21 januari
Organisatie: Fontys (Kenniscentrum Techniek & Organisatie) en FME-CWM/ITC Info: https://orion.techniek.fontys.nl/~to of https://www.fme.nl/itc

Seminar reeks EC: 'EC en cryptografie'
Spreker: Dr. E. Verheul
Datum: 26 januari
Organisatie: TU Eindhoven, faculteit Technologie Management Info: tel.(040) 247 5938

'Electronic Commerce for Oil and Gas'
Plaats: Londen
Datum: 28 en 29 januari
Organisatie: First Conferences
Info: https://www.e-bizz.nl/agenda/uitgelicht.html

FEBRUARI

Seminar reeks EC: 'Trusted Third Parties en certificering' Spreker: Drs. T. de Bree (ABN AMRO)
Datum: 2 februari
Organisatie: TU Eindhoven, faculteit Technologie Management Info: tel.(040) 247 5938


== A d v e r t e n t i e ===============================

Sponsoring congres E-bizz in Industry '99

Bedrijven kunnen zich op diverse manieren verbinden aan het congres E-bizz in Industry'99. Het is bijvoorbeeld mogelijk uw logo in full colour op de brochure, de website en de deelnemersmap te plaatsen, deel te nemen aan de informatiemarkt of het lunchbuffet te sponsoren. Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Olivier Spaargaren, tel 020-6077543 of per e-mail events@e-bizz.nl.


== adverteren@e-bizz.nl ==========================================

Volgende week:


* Visie op E-Bizz

* Discussie onderwerp


=======================================
Colofon

=======================================
ISSN nummer 1388-2201 Oplage: 500+

'E-bizz in Industry' is een gratis wekelijkse uitgave van de Stichting E-bizz. Een maandelijkse Engelse editie is ook beschikbaar. De stichting verleent eenieder permissie om deze nieuwsbrief vrijelijk elektronisch te distribueren, mits de bronvermelding die onder ieder artikel staat gehandhaafd blijft.
Alle merk- en bedrijfsnamen genoemd in deze nieuwsbrief zijn het copyright van de betreffende copyrighthouders.

Abonnementen

----------------------------------------
https://www.e-bizz.nl/srv/

Contact

----------------------------------------
https://www.e-bizz.nl/colofon/
of e-mail redactie@e-bizz.nl

Deel: ' Inhoudsopgave 'E-Bizz in Industry' week 3 1999 '
Lees ook