Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Keywords:

Inhoudsopgave Infectieziekten Bulletin (nummer 7 van 2001)

In het juli nummer van het Infectieziekten Bulletin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën: De ziekten, surveillance en preventie in Nederland

Spongiforme encefalopathieën zijn overdraagbare, neurodegeneratieve aandoeningen die zowel bij de mens als een aantal zoogdieren worden gezien. De bekendste voorbeelden zijn de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens, boviene spongiforme encefalopathie (BSE) bij het rund en scrapie bij het schaap. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende vormen en mogelijkheden voor overdracht van deze ziekten, van de kliniek en van de surveillance- en preventieprogrammas in Nederland.

Pneumokokken-vaccinatie van jonge kinderen in het Rijksvaccinatieprogramma?

In maart 2001 is een 7-valent geconjugeerd pneumokokken-vaccin (Prevenar®) in Nederland beschikbaar gekomen. De indicatie van dit vaccin is het voorkómen van invasieve pneumokokken-infecties (meningitis en andere met bacteriëmie geassocieerde ziekten, zoals pneumonie) bij jonge kinderen. In dit artikel worden dergelijke vaccins nader besproken, in het licht van de Nederlandse epidemiologie van invasieve pneumokokken-infecties.

Contactonderzoek bij een patiënt met lassakoorts

Bij een in Nederland op verlof zijnde expatriate uit Sierra Leone wordt de diagnose lassakoorts vastgesteld. De GGD Zuid-Holland Noord initiëert in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een contactonderzoek. In totaal 128 onbeschermde thuis- en ziekenhuiscontacten meten tweemaal daags de lichaamstemperatuur tot en met 3 weken na het laatste onbeschermde contact. Bij 123 onbeschermde en beschermde contacten wordt serologisch onderzoek verricht. Alle uitslagen zijn negatief voor lassavirus-antistoffen. Er doen zich geen secundaire (klinische) gevallen voor. Tweewekelijkse terugrapportage van de temperatuur in plaats van dagelijks - zoals het LCI-protocol voorschrijft - blijkt in de situatie van deze patiënt en gezien de medische achtergrond van de contactgroep, verantwoord geweest te zijn.

Verder in dit nummer van het Infectieziekten Bulletin:
* Evacuatie tijdens een ebola-epidemie

Artsen zonder Grenzen was betrokken bij een evacuatie van een van de vrijwilligers die mogelijk besmet was geraakt met het Ebola-virus in Oeganda. Ondanks alle protocollering en voorbereiding ging de evacuatie gepaard met veel praktische problemen.

* Teken in de tang

Terugblik op tekenbetenvoorlichting. GGDs hebben van 1998 tot 2000 de voorlichting over tekenbeten en de ziekte van Lyme geïntensiveerd, met ondersteuning van het project Preventie gezondheidsrisicos tekenbeten.


* Soa in Nederland, deel 5

Het vóórkomen van hepatitis B in Nederland. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van hoofdstuk 6 uit het rapport soa en aids in Nederland. Deze samenvatting is beperkt tot een kort overzicht van de epidemiologie van hepatitis B in vergelijking met de internationale situatie.


* Het RVP tegen het licht

Verslag symposium over het Rijksvaccinatieprogramma. De invoering van de boostervaccinatie voor 4-jarige kinderen met een accelulair kinkhoestvaccin in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), vormde de aanleiding voor het Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins van het RIVM om een symposium te organiseren. Het symposium vond plaats op vrijdag 22 juni.


* Ingezonden brieven;


* Lezenswaardig;


* Column van Jim van Steenbergen (LCI), dit keer over de risicokoe;

* Aankondigingen en mededelingen;


* Tabellen met de resultaten van de infectieziektesurveillance.

Deel: ' Inhoudsopgave Infectieziekten Bulletin nummer 7 '
Lees ook