Politiebond ACP


'Politiebericht' nummer 1, januari 1999

Het 'Politiebericht' is er voor alle ACP leden. Het 'Politiebericht' is een maandelijkse uitgave, die u op de hoogte houdt van allerlei regionale en landelijke ontwikkelingen. Het 'Politiebericht' is een uitgave van de ACP en verschijnt minimaal 11 keer per jaar in een oplage van ca. 21.000 exemplaren.
Onderstaand een opsomming van enkele onderwerpen die deze maand onder de aandacht worden gebracht.
Een aantal onderwerpen zijn direct te lezen.

Column Joop Vogel
Het CAO-overleg
Spoorwegpolitie naar KLPD
Geestelijk verzorging bij de politie Stop stress
OR-informatie
CAO-overleg
Lezers schrijven
Senioren ACP
Uit de regio
Verenigingsnieuws
EN NOG VEEL MEER!

Volgend nummer, 2/99, verschijnt op 20 februari 1999. Kopij dient uiterlijk 3 februari a.s. in ons bezit te zijn en aangeleverd op diskette. Redactionele berichten kunnen tevens per e-mail verstuurd worden. Reserveringen voor 30 januari a.s.

Redactieadres:
Postbus 290
3830 AG Leusden
Tel.: 033-4952888
Fax: 033-4962777

Deel: ' Inhoudsopgave 'Politiebericht' januari 1999 '
Lees ook