SER


SER BULLETIN

Het SER-bulletin is een maandelijkse uitgave met nieuws en informatie over de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Een jaarabonnement kost f 55,--.
Opgave jaarabonnement uitsluitend schriftelijk bij de abonnementenadministratie van de SER, postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

INHOUDSOPGAVE nr. 1
januari 1999

Prof.dr. Jaap van Duijn (Robeco) contra dr. Geert Reuten (UvA) over recessie
Door: Mariek de Valk/Jeroen Zonneveld
Van Duijn, beleggingsadviseur bij Robeco en hoogleraar beleggingstheorie, is aanhanger van de theorie dat de economische ontwikkeling een cyclisch verloop kent. Recessies zijn daarin onvermijdelijk en regeringen kunnen daar weinig aan veranderen. Reuten, hoofddocent algemene economie aan de Universiteit van Amsterdam, vindt daarentegen dat regeringsbeleid het ontstaan of het verloop van een recessie kan beïnvloeden. Ook vakbonden hebben hierin een verantwoordelijkheid want zij kunnen de bestedingen op peil houden door loonsverhoging in plaats van loonmatiging.

Internet voor werklozen
Door: Joost Jans
April vorig jaar gaf toenmalig minister Melkert het startschot voor het project Website Ned-Werk. Via dit project krijgen langdurig werklozen een pc en een printer van de sociale dienst. Op een speciale internetsite kunnen zij vacaturebanken raadplegen en educatief materiaal downloaden. Zo zou hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind en de kans op een baan vergroot moeten worden.

Partnership Sociale Integratie
Door: Niek Langeweg
Vorig jaar nam het ministerie van VWS het initiatief tot de oprichting van het Partnership Sociale Integratie. Dit is een platform van ruim 250 bedrijven, gemeenten en maatschappelijke instellingen die willen investeren in projecten die de sociale infrastructuur van de samenleving versterken. Niek Langeweg bericht over wat een bedrijf als Roccade en de gemeente Den Haag beweegt deel te nemen aan dit platform.

"Zo mooi, die koeien in de wei"
Door: Mariek de Valk
In de serie Het Schap deze keer het Productschap Zuivel. De fusies in de zuivelindustrie hebben het Productschap Zuivel niet onberoerd gelaten. Vooral de autonome taken, zoals collectieve promotie, zijn sterk ingekrompen. In de medebewindstaken, zoals het bijhouden van de quota, hoefde niet gesneden te worden.

SER-nieuws

CAO-nieuws

Deel: ' Inhoudsopgave SER Bulletin nr.1 januari 1999 '
Lees ook