Ministerie van VWS

Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 12

In VWS Bulletin, nummer 12, die verschijnt op vrijdag 9 juli 1999 komen de volgende onderwerpen aan de orde:

. Traumaheli biedt extra zorg naast ambulance

De inzet van de traumahelikopters spaart jaarlijks twintig tot veertig mensenlevens. Ze worden onder meer ingezet bij ernstige verkeersongevallen en verlenen assistentie aan ambulancepersoneel. Daarmee is het nut voldoende aangetoond, vindt het medisch urgentieteam uit Rotterdam.

. Als hij maar óók supporter blijft

In Seoul gebeurde het dan eindelijk: prins Willem-Alexander werd beëdigd als nieuw lid van het Internationaal Olympisch Comité. In ons land deed zijn kandidatuur enig stof opwaaien. Toch hebben hoofdrolspelers binnen de Nederlandse sport groot vertrouwen in de prins. Hij zal het imago van het IOC opkrikken.

. Maatregelen ook bruikbaar op 8 september 2002

Over een half jaar is het zover. Dan zal blijken of alle computersystemen, de elektriciteit en communicatievoorzieningen, het blijven doen. Volgens Matthijs van Hall, projectleider van het VWS project Millenniumvraagstuk, bevinden de meeste instellingen zich in de laatste fase van voorbereiding. De zorgsector heeft veel werk verzet maar er moet nog het nodige gebeuren. Gelukkig levert al die extra inspanning ook voordelen op voor de toekomst.

. Geen duimen draaien, maar werken

Veel moeilijk lerende kinderen die van school komen, zitten een tijd thuis voordat ze een zinvolle dagbesteding krijgen aangeboden. Op veel plaatsen zijn de wachtlijsten onacceptabel lang. In het Middenlimburgse Echt is de situatie een stuk rooskleuriger. Dat komt omdat we hier een goed functionerend netwerk voor deze doelgroep hebben opgezet, zegt Hans Fredrix, jobcoach en tijdelijk coördinator bij STAPP.

. Nieuwe wijken broedplaats voor modernisering gezondheidszorg

Het moderniseren van de gezondheidszorg loopt vaak vast op gevestigde belangen en structuren. Voor grote nieuwbouwwijken geldt dat niet; daarom vormen zij bij uitstek een werkterrein voor vernieuwers. Terwijl de heipalen de grond in vliegen, werken deskundigen achter de schermen naar een nieuwe opzet van de gezondheidszorg. In Leidsche Rijn wordt de eerste lijn sterk uitgebreid, terwijl in Ypenburg flink is gediscussieerd over de rol van zorgverzekeraars en de politiek in nieuwbouwwijken.

. We verwachten een stormloop

Gemeenten die weten hoe sportactiviteiten hun wijk leefbaarder kunnen maken en meer mensen uit achterstandswijken aan het sporten krijgen, kunnen de pen oppakken en een projectvoorstel schrijven. Staatssecretaris Vliegenthart geeft aan de versterking van de breedtesport de komende jaren namelijk tientallen miljoenen extra uit. Allereerst zijn gemeenten met meer dan vijftigduizend inwoners aan de beurt. We verwachten een stormloop.

. Cliënt krijgt het voor het zeggen in vernieuwde AWBZ

Nog geen week nadat het kabinet met haar AWBZ-plan instemde, organiseerde staatssecretaris Margo Vliegenthart een boottocht richting IJburg. Bij die gelegenheid wilde ze het zorgveld nog eens een toelichting geven op haar voornemen de AWBZ te moderniseren. Aan boord incasseerde de staatssecretaris vrijwel louter lof, maar ook de waarschuwing dat nu doorgezet moet worden.

. Oud en jong samen achter de flipperkast

Verzoeken om subsidiering van een busreisje voor ouderen worden niet gehonoreerd; een verzoek om ouderen een disco te laten bezoeken wel. Het ministerie van VWS stelt dit jaar een miljoen gulden beschikbaar voor projecten en activiteiten die worden opgezet in het kader van het Jaar van de Ouderen.

En in de rubriek 'Kort Nieuws' wordt onder andere aandacht besteed aan:

. Zorgverzekeraars gaan financiële gegevens aanleveren;

. Nieuwe directeur gehandicaptenbeleid.

Deel: ' Inhoudsopgave VWS Bulletin, nummer 12 '
Lees ook